Робочі програми навчальних дисциплін

освітньо-професійної програми "Інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

За навчальним планом 2018 року (для вступників 2018 року)

станом на 2021-2022 н.р.

Код НАЗВА 7 сем 8 сем
Обов'язкові дисципліни
ННД.04 Соціально-політичні студії 2
ННД.05 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 3
ННД.06 Іноземна мова 1
ННД.09 Екологічні й економічні процеси та їх моделювання 4
ННД.20 Інформаційні технології 4
ННД.21 Теорія прийняття рішень 3
ННД.22 Виробнича практика 6
ННД.23 Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра 6
ДВВ.13 Інтелектуальні системи 4
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Вибір за блоками

Студент може обрати один блок навчальних дисциплін
Вибірковий блок "Інтелектуальні інформаційні технології"
ДВС.1.05 Нейронні мережі та основи комп'ютерної лінгвістики 4
ДВС.1.06 Складність алгоритмів 3
ДВС.1.07 Проблеми рефакторингу 3
ДВС.1.08 Системи паралельного програмування 4
ДВС.1.09 Теорія квантових обчислень 4
ДВС.1.10 Основи розпізнавання образів 3
Вибірковий блок "Теорія та технологія програмування"
ДВС.2.05 Методи паралельних обчислень 4
ДВС.2.06 Основи Data Mining 3
ДВС.2.07 Коректність програм та логіки програмування 3
ДВС.2.08 Розробка бізнес-аналітичних систем 4
ДВС.2.09 Методи специфікації програм 4
ДВС.2.10 Композиційна семантика SQL-подібних мов 3
Вибірковий блок "Інформаційні технології та системи"
ДВС.3.05 Інтелектуальна обробка даних 4
ДВС.3.06 Проблеми штучного інтелекту 3
ДВС.3.07 Операційні системи з розподілом часу 3
ДВС.3.08 Нейромережі та нейрообчислення 4
ДВС.3.09 Розпізнавання образів та аналіз сцен 4
ДВС.3.10 Природні людинокомп’ютерні інтерфейси 3
Вибір з переліку

Перелік навчальних дисциплін для вибіркової складової та робочі програми навчальних дисциплін представлено на офіційному сайті факультету комп'ютерних наук та кібернетики: http://csc.knu.ua/uk/selected-subjects та http://csc.knu.ua/uk/programs
Вибірковий перелік 6
ДВС.4.06.01 Хмарні обчислення 3
ДВС.4.06.02 Розподілені обчислення 3
Вибірковий перелік 7
ДВС.4.07.01 Інформаційні технології в менеджменті 3
ДВС.4.07.02 Телекомунікаційні технології 3