Кафедра
ТТП

Завідувач кафедри — доцент, кандидат фізико-математичних наук Панченко Т.В.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Теорії та технології програмування
Кафедра надає фундментальну підготовку у двух аспектах знань: науковому (теоретичному) та практичному (технологічному).
Головним напрямком наукових досліджень кафедри є теоретична та прикладна програмологія, основу якої становить експлікативне програмування.
Програмування, теорія алгоритмів, математична логіка, системне програмування, теорія обчислень, інформаційні технології.

Кафедра Теорії та технології програмування

15

Викладачів

3 професорів та докторів наук, 7 доцентів та 10 кандидатів наук

52

Курси

Співробітники кафедри читають 52 нормативних та спеціальних курсів

53

Років

Кафедра теорії програмування була створена у листопаді 1971 року.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Доц. Панченко Тарас Володимирович 611 композиційні методи, інтернет-технології, бази даних
Проф. Нікітченко Микола Степанович 601 формальні моделі програмування, мови програмування та мови специфікацій, формальні методи розробки програм, логіка предикатів на різних рівнях абстракції, абстрактна обчислювальність
Проф. Дорошенко Анатолій Юхимович 602 кластерні паралельні обчислення, grid-технології і «хмарні» системи, агентно-орієнтовані технології та засоби інтелектуалізації програмування, крупномасшабні прикладні обчислення (метеорологія, екологія), автоматизація наукових досліджень
Проф. Шкільняк Степан Степанович 611 логіко-математичні засоби специфікацій програм, математична логіка
Доц. Зубенко Віталій Володимирович 603 основи інформатики та програмування, програмні логіки, інформаційне моделювання, дистанційне навчання
Доц. Омельчук Людмила Леонідівна 227 формальні методи розробки програм, технології програмування
Доц. Ткаченко Олексій Миколайович 603 технології програмування, формальні методи розробки ПЗ, освітні ІТ
Доц. Русіна Наталія Геннадіївна 603 формування інформатичних компетентностей, розробка інформаційних систем для дистанційного навчання, тестовий інструментарій, дослідження методів специфікації та верифікації програмних систем
Асис. Криволап Андрій Володимирович 611 формальні методи, верифікація програмного забезпечення, програмні логіки, теорія категорій
Асис. Поліщук Наталія Володимирівна 603
Доц. Шишацька Олена Володимирівна 603 формальна розробка програм, програмні алгебри, багатозначні логіки
Асис. Свистунов Антон Олександрович 603 хмарні обчислення, розподілені системи, архітектура програмних систем, технології програмування
Доц. Супрун Ольга Миколаївна 603 Математичне моделювання інформаційних процесів; оптимізація алгоритмів; технології стеганографічного маскування інформації