Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність Програма іспиту
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика програма вступного іспиту
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення програма вступного іспиту
122 Комп'ютерні науки програма вступного іспиту
124 Системний аналіз програма вступного іспиту