Кафедра
МСС

Завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Гаращенко Ф.Г.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Моделювання складних систем
Кафедра моделювання складних систем спеціалізується в області математичного моделювання, системного аналізу та оптимізіції.
При кафедрі створено студентську лабораторію з інформатики ILS.
Для студентів фахівцями кафедри читаються нормативні та спеціальні курси з різних областей математичного моделювання, системного аналізу, оптимізації, програмування..

Кафедра Моделювання складних систем

14

Викладачів

7 професорів та докторів наук, 7 доцентів та кандидатів наук

39

Курсів

Співробітники кафедри читають 39 нормативних та спеціальних курсів

49

Років

Офіційним днем народження є 5 липня 1969 року.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Гаращенко Федір Георгійович 410 якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування, дослідження, задач практичної стійкості динамічних систем та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок, моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників, розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів, створення нових технологій для стиснення інформації, розробка адаптивних підходів до аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень
Проф. Волошин Олексій Федорович 408 теорія прийняття рішень, методи оптимізації, математична економіка, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, е-освіта
Проф. Гуляницький Леонід Федорович 409 моделі та методи комбінаторної оптимізації, підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та економічних системах, паралельні алгоритми, розробка та впровадження інформаційних технологій, проблеми використання штучного інтелекту в методах оптимізації
Проф. Мостовий Василь Сергійович 408 моделі систем моніторингу геофізичних полів, підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та економічних системах, паралельні алгоритми, розробка та впровадження інформаційних технологій
Проф. Стоян Володимир Антонович 401 математичне моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан, проблеми керування динамікою лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан, ідентифікаційні методи побудови лінійних, псевдолінійних та нелінійних моделей динаміки розподілених просторово-часових процесів, дослідження динаміки нелінійних просторово-часових систем, програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки розподілених просторово-часових систем
Проф. Хусаінов Денис Ях'євич 404 проблеми стійкості, керованості та оптимізації динамічних систем, що описуються диференціальними рівняннями, різницевими рівняннями та функціонально-диференціальними рівняннями
Доц. Яценко Віталій Олексійович 409 фізична інформатика, методи оптимізації, методи і прилади дистанційних досліджень, синергетичні методи
Доц. Пічкур Володимир Володимирович 412 багатозначний аналіз, теорія диференціальних рівнянь, теорія диференціальних включень, практична стійкість, теорія оптимального керування
Доц. Коробова Марина Віталіївна 408 еколого-економічне моделювання, оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля
Доц. Кулян Віктор Романович 408 математичні методи ідентифікації систем, моделювання лінійних та нелінійних процесів в економіці, чисельні методи в задачах математичного моделювання
Доц. Матвієнко Володимир Тихонович 401 оптимальне модальне керування динамічними системами, аналіз та оптимальний синтез динамічних систем, оптимізація дискретних систем, цифрова обробка інформації
Доц. Харченко Ігор Іванович 409 моделювання динаміки заряджених частинок в прискорювачах, розробка чисельних методів структурно-параметричної оптимізації для негладких систем керування, чисельні методи недиференційованої оптимізації, комп'ютерна графіка, задачі варіаційного числення, функціональний аналіз
Доц. Шатирко Андрій Володимирович 404 дослідження проблем якісного аналізу, стійкості, керування, оптимізації складних динамічних систем в умовах невизначеності, що описуються в термінах нелінійних диференціальних, функціонально-диференціальних, різницевих рівнянь з відхиленням аргументу на основі застосування апарату методів Ляпунова