Вісник Київського національного університету

Журнал "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки" входить до переліку друкованих фахових видань ВАК України.

Журнал засновано в 1991 році, видається 4 рази на рік і публікує результати наукових досліджень в наступних напрямках:

 • Алгебра, геометрія та теорія ймовірностей.
 • Диференціальні рівняння, математична фізика та механіка
 • Комп'ютерні науки та інформатика
 • Радіофізика
 • Сучасна фізика
Архів номерів.

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Журнал "Журнал обчислювальної та прикладної математики" переліку друкованих фахових видань ВАК України

Журнал засновано в 1965 році, видається 3 рази на рік силами НДЧ кафедри обчислювальна математика в серіях "Оптимізація", "Прикладна математика" та "Обчислювальна математика" і має наступні напрямки:

 • Оптимізація
 • Обчислювальна математика
 • Математична фізика
 • Теорія фільтрацї
 • Теорія пружності
 • Математична кібернетика
 • Теорія управління

Архів номерів.


Вісник Київського національного університету

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – це рецензований, цитований у міжнародних наукометричних базах науковий журнал, що присвячений дослідженням в сфері кібернетики. Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах та депозитаріях.

Журнал видається 1 раз на рік і публікує результати наукових досліджень в наступних напрямках:

 • Аналіз, оцінювання, керування й оптимізація динамічних систем
 • Еколого-економічний аналіз
 • Чисельні методи
 • Моделювання процесів
Архів номерів.