ОC "Бакалавр":

Робочі програми навчальних дисциплін ОC "Бакалавр"
Інформатика (заочна)
1-2 семестри
  • Незабаром
3-4 семестри
  • Незабаром
5-6 семестри
  • Незабаром
7-8 семестри
  • Незабаром
Прикладна математика
5-6 семестри
7-8 семестри
Програмна інженерія
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Прикладна математика
Кафедра "Обчислювальної математики"
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Програмна інженерія

ОC "Магістр":

Робочі програми навчальних дисциплін ОC "Магістр"
Бізнес-Інформатика
Штучний інтелект
Програмне забезпечення систем:
 Системи і методи прийняття рішень:
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Інформатика
Кафедра "Теоретичної кібернетики"
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Прикладна математика
Кафедра "Обчислювальної математики"
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Програмна інженерія


ОНР "Доктор філософії":

Обов'язкові освітні компоненти:

  • 113 Прикладна математика (навчальні матеріали стають доступними при натисканні на назву відповідного курсу)