ОC "Бакалавр":

Теми кваліфікаційних робіт за ОП Прикладна математика
Кафедра "Обчислювальної математики"
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Програмна інженерія

ОC "Магістр":

Робочі програми навчальних дисциплін ОC "Магістр"
 Інформатика
Бізнес-Інформатика
Прикладна математика
Штучний інтелект
Математичні методи штучного інтелекту
Програмне забезпечення систем:
 Системи і методи прийняття рішень:
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Інформатика
Кафедра "Теоретичної кібернетики"
Теми кваліфікаційних робіт за ОП <Бізнес інформатика>
Теми кваліфікаційних робіт за ОП <Математичні методи штучного інтелекту>
Теми кваліфікаційних робіт за ОП <Штучний інтелект>
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Прикладна математика
Кафедра "Обчислювальної математики"
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Програмна інженерія


ОНР "Доктор філософії":

Обов'язкові освітні компоненти:

  • 113 Прикладна математика (навчальні матеріали стають доступними при натисканні на назву відповідного курсу)