ОКР "Бакалавр":

Для студентів 2 курсу бакалаврату:

 • К-11,12
  • Перелік №1 на 2 семестр 2015-2016 н.р.
  • Перелік №2 на 2 семестр 2016-2017 н.р.
   • Архітектура обчислювальних систем
   • Архітектура обчислювальних машин
 • К-13
  • Перелік №1 на 2 семестр 2016-2017 н.р.
   • Дослідження операцій
   • Математичні основи дослідження операцій
 • К-14,15,16
  • Перелік №1 на 2 семестр 2016-2017 н.р.
   • Алгоритміка
   • Прикладні алгоритми
ОНР "Доктор Філософії":

Перелік №1:
Серед дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №1), які пропонуються для аспірантів Університету, на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики здійснюється викладання дисципліни "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".
Робочі навчальні програми з цієї дисципліни для кожної спеціальності: 

Перелік №2 на 2 рік навчання 

 • ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

Навчальні матеріали стають доступними при натисканні на назву відповідного курсу. • КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
 • СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗОКР "Магістр":

Для студентів магістратури:

 • Системи і методи прийняття рішень
  • Перелік №1 на 1 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Штучний інтелект
   • Системи з інтелектуальними технологіями
  • Перелік №2 на 1 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Сучасні методи у вибіркових дослідженнях
   • Методи калібрації у вибіркових дослідженнях
  • Перелік №3 на 1 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації
   • Експертні системи
  • Перелік №1 на 2 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Сховища даних. Геоінформаційні системи
   • Інформаційно-аналітичні системи
 • Програмне забезпечення систем
  •  2018-2019 рік вступу
 • Прикладна математика
  • Перелік №1 на 2 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Математична теорія ризику
   • Прикладні задачі теорії ризику
  • Перелік №2 на 2 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Методи штучного інтелекту
   • Вибрані розділи штучного інтелекту
  • Перелік №3 на 2 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Інформаційні технології
   • Технології обробки та аналізу інформації
 • Інформатика
  • Перелік №2 на 1 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Проблеми аналізу слабонелінійних систем
   • Симплекс-аналіз лінійних систем
 • Соціальна інформатика
  • Перелік №1 на 1 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Спеціальні розділи фінансової математики
   • Додаткові розділи фінансової математики
  • Перелік №2 на 1 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації
   • Актуальні проблеми оптимізації та ідентифікації
  • Перелік №1 на 2 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Геоінформаційні системи
   • Сучасні інформаційні системи
  • Перелік №2 на 2 семестр 2 курсу магістратури 2016-2017 н.р.
   • Прийняття рішень в галузі соціально-економічного правління
   • Прийняття рішень в галузі економічного правління