Кафедра
ТК

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук Крак Ю.В.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Теоретичної кібернетики
Кафедра готує спеціалістів для розробки нових технлогій як в традиційних галузях інформатики, так і в таких, як біоінформатика та нейроінформатика.
Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних та інформаційних технологій, що пов’язані з міждисциплінарними підходами.
Комп'ютерні та інформаційні мережі, дискретна математика, основи програмування, комп'ютерна алгебра.

Кафедра Теоретичної кібернетики

11

Викладачів

5 професорів та докторів наук, 3 доцента та кандидатів наук

22

Курси

Співробітники кафедри читають 22 нормативних та спеціальних курсів

55

Роки

В 1965 р. на механіко-математичному факультеті було відкрито кафедру.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Крак Юрій Васильович 405 комунікаційна образна інформація, розпізнавання образів, штучний інтелект, робототехніка, людино-комп'ютерний інтерфейс
Проф. Пашко Анатолій Олексійович 405 теорія випадкових процесів, статистичне моделювання, теорія чисел, захист інформації
Доц. Трохимчук Ростислав Миколайович 405 теорія автоматів, розпізнавання образів, штучні нейронні мережі
Доц. Ставровський Андрій Борисович 38-1
Доц. Карнаух Тетяна Олександрівна 38-1
Асис. Коваль Юрій Віталійович 38-1
Асис. Потієнко Михайло Валерійович 38-1
Асис. Голік Андрій Олександрович 405 Кластеризація та класифікація, розпізнавання голосової мовної інформації, дактилем української жестової мови, програмування, алгоритми