Кафедра
ТК

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук Крак Ю.В.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Теоретичної кібернетики
Кафедра готує спеціалістів для розробки нових технлогій як в традиційних галузях інформатики, так і в таких, як біоінформатика та нейроінформатика.
Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних та інформаційних технологій, що пов’язані з міждисциплінарними підходами.
Комп'ютерні та інформаційні мережі, дискретна математика, основи програмування, комп'ютерна алгебра.

Кафедра Теоретичної кібернетики

7

Викладачів

3 професори та докторів наук, 3 доцента та кандидатів наук

22

Курси

Співробітники кафедри читають 22 нормативних та спеціальних курсів

54

Роки

В 1965 р. на механіко-математичному факультеті було відкрито кафедру.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Крак Юрій Васильович 405 комунікаційна образна інформація, розпізнавання образів, штучний інтелект, робототехніка, людино-комп'ютерний інтерфейс
Проф. Редько Володимир Нікіфорович
Проф. Бєлов Юрій Анатолійович 37
Проф. Летичевський Олександр Адольфович 37 прикладна теорія алгоритмів, теоретичне програмування, теорія автоматів і мов, алгебричне й логічне програмування, паралельні обчислення, символьні і алгебраїчні обчислення
Доц. Трохимчук Ростислав Миколайович 405 теорія автоматів, розпізнавання образів, штучні нейронні мережі
Доц. Ставровський Андрій Борисович 38-1
Доц. Карнаух Тетяна Олександрівна 38-1
Асис. Коваль Юрій Віталійович 38-1
Асис. Потієнко Михайло Валерійович 38-1
Асис. Голік Андрій Олександрович 405 Кластеризація та класифікація, розпізнавання голосової мовної інформації, дактилем української жестової мови, програмування, алгоритми