Навчання на факультеті:

Заняття відбуваються в навчальному корпусі факультету (проспект академіка Глушкова, 4-д, М «Виставковий центр»).

Початок занять о 08:40.

Графік навчального процесу ОКР "Бакалавр":

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Практика (назва, термін проведення) Семестровий контроль Підготовка квал. роботи Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи Канікули
1 113 прикладна математика (прикладна математика)
122 комп'ютерні науки (інформатика)
124 системний аналіз (системний аналіз)
121 інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
13.02.2017 -11.06.2017 - 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
2

113 прикладна математика (прикладна математика)

122 комп'ютерні науки (інформатика)

124 системний аналіз (системний аналіз)

121 інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)

13.02.2017 -11.06.2017 - 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
3 6.040301 прикладна математика 13.02.2017 -11.06.2017 виробнича практика "Моделювання та оптимізація складних ситем" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
3 6.040302 інформатика 13.02.2017 -11.06.2017 виробнича практика "Розробка програмних систем та баз даних" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
3 6.040303 системний аналіз 13.02.2017 -11.06.2017 виробнича практика "Прикладні проблеми системного аналізу" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
3 6.050103 програмна інженерія 13.02.2017 -11.06.2017 виробнича практика "сучасні інформаційні системи та технології" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
4 6.040301 прикладна математика
6.040302 інформатика
6.040303 системний аналіз
6.050103 програмна інженерія
13.02.2017 -04.06.2017 - 05.06.2017 -18.06.2017 - Комплексний державний іспит за напрямами
Захист кваліфікаційної роботи бакалавра
19.06.2017-30.06.2017
-

Графік навчального процесу ОКР "Магістр":

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Практика Екзамен. сесія Підготовка дипломної роботи Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи Канікули
1 маг.

113 Прикладна математика (прикладна математика)

113 Прикладна математика (бізнес-інформатика)

122 Комп'ютерні науки (інформатика)

121 Інженерія програмного забезпечення (пррограмне забезпечення систем)
124 Системний аналіз (системи і методи прийняття рішень)

13.02.2017 -11.06.2017 - 12.06.2017 -30.06.2017 - - 01.07.2017 -31.08.2017
2 маг. 113  Прикладна математика (прикладна математика) 13.02.2017 -19.03.2017 Виробнича практика "Методи моделювання та оптимізації складних систем"
03.04.2017-14.05.2017
20.03.2017 -02.04.2017 15.05.2017 -11.06.2017 Комплексний державний іспит з прикладної математики
Захист випускної кваліфікаційної роботи 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 122 Комп'ютерні науки (бізнес-інформатика) 13.02.2017 -19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017 -30.04.2017
Виробнича практика "Інтелектуалізація суспільної діяльності та інформаційний менеджмент"
01.05.2017-14.05.2017
20.03.2017 -02.04.2017 15.05.2017 -11.06.2017 Комплексний державний іспит з соціальної інформатики
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 122 Комп'ютерні науки (інформатика) 13.02.2017 -19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017 -30.04.2017
Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем"
01.05.2017-14.05.2017
20.03.2017 -02.04.2017 15.05.2017 -11.06.2017 Комплексний державний іспит за напрямом інформатика
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 121 Інженерія програмного забезпечення (програмне забезпечення систем) 13.02.2017 -19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017 -30.04.2017
Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем"
01.05.2017-14.05.2017
20.03.2017 -02.04.2017 15.05.2017 -11.06.2017 Комплексний державний іспит за спеціальністю програмне забезпечення систем
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 124 Системний аналіз (системи і методи прийняття рішень) 13.02.2017 -19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017 -30.04.2017
Виробнича практика "Прийняття рішень в ієрархічно-керованих системах"
01.05.2017-07.05.2017
20.03.2017 -02.04.2017 15.05.2017 -11.06.2017 Комплексний державний іспит за спеціальністю системи і методи прийняття рішень
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-