Кафедра
ІПС

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук Провотар О.І.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
Навчаючись на кафедрі, ви станете кваліфікованим спеціалістом по проектуванню та розробці різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем.
Кафедра інтелектуальних програмних систем спеціалізується в області комп'ютерних наук, штучного інтелекту та програмної інженерії.
Основи об'єктно-орієнтованого програмування, інформаційні системи, основи криптології, основи комп'ютерної графіки.

КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

19

Викладачів

4 професора та доктора наук, 12 доцентів та 3 кандидата наук

56

Курсів

Співробітники кафедри читають 57 нормативних та спеціальних курсів

34

Років

Кафедра інформаційних систем була створена в травні 1990 року

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Провотар Олександр Іванович 606 теорія абстрактних обчислювальних структур (теорія категорій), некласичні логіки, біоінформатика, програмування
Проф. Єршов Сергій Володимирович 608 методи та технологічні засоби побудови інтелектуальних програмних систем, моделе-орієнтована розробка програмного забезпечення, мультиагентні програмні системи, нечіткі системи, високопродуктивні та розподілені обчислення, методи паралельного програмування
Проф. Кривий Сергій Лук'янович 605 б теорія автоматів, теорія мереж Петрі, верифікація програмного забезпечення, дискретна математика, теорія складності обчислень, теорія рекурсії, технології створення програмних продуктів, прикладна математична логіка, теорія графів, криптографія
Проф. Стецюк Петро Іванович 605 лінійне та нелінійне програмування, методи мінімізації негладких функцій та їх застосування в блочних, матричних, поліноміальних та булевих задачах оптимізації, математичне та програмне забезпечення прикладних задач оптимізації
Доц. Верес Максим Миколайович 607 паралельні та розподілені обчислення, методи об’єктно орієнтованого програмування, інформаційні системи, управління інформацією
Доц. Галкін Олександр Володимирович 608 супералгебри Лі, парасупералгебри, рівняння для частинок з вищими спінами, квантові алгебри, квантова теорія поля
Доц. Демківський Євген Олександрович 607 моделювання та прогнозування динамічних систем, побудова оптимальних систем підтримки прийняття рішень на основі математичних моделей та сучасних методів управління, технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання
Доц. Іванов Євген Олександрович 607 інформаційні системи, бази даних, складність обчислень, паралельні обчислення, теорія графів
Доц. Катеринич Лариса Олександрівна 608 штучний інтелект, web-технології, комп'ютерна графіка та анімація, 3D-моделювання
Доц. Петрушенко Анатолій Миколайович 607 трансформаційний (алгебро-граматичний) метод аналізу та синтезу обчислювальних систем (програм та апаратури) та розробка інструментальної підтримки цього методу, структурна теорія автоматів, комп'ютерні системи штучного інтелекту
Доц. Слабоспицька Ольга Олександрівна 607 експертно-аналітичний супровід процесів програмної інженерії, методи та засоби підвищення ефективності програмних проектів, підходи до гарантування якості, насамперед надійності, програмного забезпечення
Доц. Ченцов Олексій Ілліч 608 абстрактні обчислювальні структури, дискретна математика, комп’ютерна алгебра, теорія категорій, параметризоване програмування, реверсна та ре-інженерія програмних систем
Доц. Шевченко Володимир Петрович 226 складність обчислень, розробка спеціалізованих програмних комплексів та інформаційних систем
Доц. Шкільняк Оксана Степанівна 608 логіко-математичні засоби специфікації програм, математична логіка, теоретичні аспекти програмування
Асис. Гришко Юлія Олександрівна 608 мультимножини та їх застосування, теорія програмування
Асис. Жереб Костянтин Анатолійович 607 паралельні обчислення, автоматизовані перетворення програм, процеси розробки ПЗ
Асис. Ліндер Ярослав Миколайович 607 практична стійкість диференціальних рівнянь та включень, нейромережі, клітинні автомати
Асис. Стовба Віктор Олександрович 608 Субградієнтні методи з перетворенням простору, r-алгоритми, мова моделювання AMPL.
Асис. Ходзінський Олександр Миколайович 607 дискретна математика, теорія нечітких множин, комбінаторна оптимізація, інтелектуальні інформаційні технології