На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка організовуються та проводяться наступні наукові конференції:

На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики активно діють наступні наукові семінари:

 • Системний аналіз та теорія оптимальних рішень. Семінар діє при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень. В рамках семінару обговорюються доповіді з фундаментальних та прикладних напрямів сучасної теорії прийняття рішень, кандидатські та докторські дисертації зі спеціальностей 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 01.05.04 — «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Науковий керiвник семiнару — Наконечний О.Г., доктор фiзико-математичних наук, професор.

 • Моделювання та оптимізація систем з неповними даними. Семінар діє при кафедрі моделювання складних систем. В рамках семінару обговорюються кандидатські та докторські дисертації зі спеціальностей 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 01.05.04 — «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Наукові керiвники семiнару — Гаращенко Ф.Г., доктор технічних наук, професор; Наконечний О.Г., доктор фiзико-математичних наук, професор.

 • Стохастика та її застосування. Семінар діє при кафедрі дослідження операцій. В рамках семінару обговорюються різні питання пов'язані з теорією ймовірностей та математичною статистикою. Науковий керівник семінару — Іксанов О.М., доктор фізико-математичних наук, професор.

 • Обчислювальна та прикладна математика. Семінар діє при кафедрі обчислювальної математики. В рамках семінару обговорюються кандидатські та докторські дисертації зі спеціальностей 01.01.07 — «Обчислювальна математика», 01.05.01 — «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Науковий керiвник семiнару — Ляшко С.І., доктор фiзико-математичних наук, професор.

 • Програмологія та її застосування. Семнір діє при кафедрі теорії та технології програмування. В рамках семінару обговорюються кандидатські та докторські дисертації зі спеціальностей 01.05.01 — «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та 01.05.03 — «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем». Науковий керiвник семiнару — Нікітченко М.С., доктор фiзико-математичних наук, професор.

 • Сучасні проблеми інформаційних технологій. Семнір діє при кафедрі математичної інформатики. В рамках семінару обговорюються кандидатські та докторські дисертації зі спеціальностей 01.05.01 — «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та 01.05.03 — «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем». Науковий керiвник семiнару — Анісімов А.В., доктор фiзико-математичних наук, професор.

 • Інтелектуальні інформаційні системи. Семінар діє при кафедрі інформаційних систем. В рамках семінару обговорюються різні питання пов'язані з дискретною математикою, штучним інтелектом, алгоритмікою та програмуванням, некласичними логіками, абстрактними моделями обчислень, теорією мереж Петрі, біоінформатикою. Також в рамках семінару обговорюються кандидатські та докторські дисертації зі спеціальностей 01.05.01 — «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» та 01.05.03 — «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем». Hауковий керiвник семiнару — Провотар О.І., доктор фiзико-математичних наук, професор.

На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка діють наступні спеціалізовані вчені ради:
 1. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
  • 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки);
  • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки);
  • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки);
  створена на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом Міністерства освіти і науки України № 594 від 17.05.2012 року строком на три роки.

 2. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.35 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
  • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки);
  • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);
  • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки);
  • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки);
  створена на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 року строком на три роки.

Останні новини