Освітній ступінь "Магістр":

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики проводить підготовку магістрів за наступними освітніми програмами:
- Інформатика (денна);
- Прикладна математика (денна);
- Програмне забезпечення систем (денна);
- Системи і методи прийняття рішень (денна);
- Бізнес-інформатика (денна);
- Штучний інтелект (денна);
- Математичні методи штучного інтелекту (з елементами дуальної освіти) (денна); 

Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг (денна) Ліцензований обсяг (заочна) Вартість одного року навчання, грн (денна) Вартість одного року навчання, грн (заочна)
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 90 35250
Бізнес-інформатика 10 38660
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 50 38660
122 Комп'ютерні науки Інформатика 50 10 38660 30700
Штучний інтелект 

1518

42070
Математичні методи штучного інтелекту (з елементами дуальної освіти)
124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 30 35250

Список документів для зарахування

  • Заява
  • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство
  • Копія військового квитка (посвідчення про приписку)
  • Диплом та додаток (оригінали)
  • 4 фотокартки 3x4 см
  • Сертифікати ЗНО
  • Копії дипломів переможця олімпіад - за наявності
  • Сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей (підтверджує рівень B2) - за наявності.

Форма проведення іспитів:

Спеціальності  "Комп'ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення", "Системний аналіз"  вступний іспит з іноземної мови складають за технологією ЗНО. Реєстрація з 13.05.2019 року по 03.06.2019 (до 18:00) у кімнаті 26 корпусу факультету комп'ютерних наук та кібернетики.

Вступні іспити в магістратуру за усіма освітніми програмами факультету комп’ютерних наук та кібернетики будуть проходити в два етапи. Максимально можлива оцінка, яку можна отримати на вступному іспиті 200 балів.
- Перший етап буде проведено у формі тесту. Час проведення 60 хвилин. Максимально можлива оцінка роботи першого етапу 100 балів. Оцінювання робіт першого етапу здійснюється за рейтинговою системою.
- Екзаменаційний білет другого етапу міститиме 3 задачі. Час проведення 60 хвилин. Максимально можлива оцінка роботи другого етапу 100 балів.