Перелік документів:

  • Заява (Завантажити заяву)
  • Згода на обробку персональних даних (Завантажити згоду)
  • Довідка (про придатність до військовох підготовки)
  • Ксерокопії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва
Факультет військової підготовки створено в жовтні 2011 року з метою проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу для забезпечення Збройних Сил необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом.
{% trans 'Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Плакат військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка {% trans 'Плакат військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка