Освітній ступінь "Бакалавр":

Факультет кібернетики проводить підготовку бакалаврів за освітніми програмами:
- Прикладна математика (денна);
- Інформатика (денна);
- Системний аналіз (денна);
- Програмна інженерія (денна).
Термін навчання: 4 роки

Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність Освітня
програма
Ліцензований
обсяг
Вартість року
навчання, грн
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 130 31840
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмна інженерія 100 35250
122 Комп'ютерні науки (денна) Інформатика 180 34500
124 Системний аналіз Системний аналіз 40 32200

Список документів для зарахування

  • Заява
  • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство
  • Копія військового квитка (посвідчення про приписку)
  • Атестат та додаток (оригінали)
  • 4 фотокартки 3x4 см
  • Сертифікати ЗНО
  • Копії дипломів переможця олімпіад - за наявності
  • Копія сертифікату про закінчення підготовчого відділення - за наявності

Конкурсні предмети (Денна форма):

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для
допуску до участі в конкурсі
Ваговий коефіцієнт
Прикладна математика,
Інформатика,
Програмна інженерія
(конкурс окремий)
Українська мова та література 130 0.2
Математика 140 0.6
Фізика або іноземна мова 130 0.2
Додаток до атестату - 0.0
Підготовчі курси - 0.0
Системний аналіз Українська мова та література 130 0.2
Математика 140 0.55
Фізика або іноземна мова 130 0.2
Додаток до атестату - 0.0
Підготовчі курси - 0.05