Елементи дуальної освіти за освітньо-професійною програмою "Інформатика"

З 2022 року за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інформатика», що реалізується за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» впроваджено можливість навчання з елементами дуальної освіти.

Зокрема, підписано угоду з IT-компанією SoftServe, відповідно до якої студенти цієї програми, за наявності бажання, можуть уже з 1 курсу бакалаврату поєднувати виконання академічної складової з вирішенням практичних завдань, пропонованих експертами SoftServe.

Така спільна програма має на меті:

  • Формування й розвиток усіх необхідних професійних і соціальних компетентностей. Ми дбаємо про те, щоб випускники ОПП "Інформатика" мали найвищу конкурентну спроможність у сучасних реаліях ринку праці. Зокрема, велика увага приділяється навчанню працювати в команді та пошуку нестандартних і оптимальних підходів до розв'язання поставлених задач.
  • Навчання на базі реальних кейсів й ознайомлення актуальними спеціалізованими технологічними напрямками. Здобувачам надається менторська підтримка від SoftServe, в процес навчання інтегруються сучасні методології розробки.
  • Пряме спілкування з розробниками, проєктними менеджерами та іншими експертами галузі задля налагодження прямого контакту. Так майбутні фахівці ще під час навчання можуть поринути в атмосферу роботи сучасного ІТ-підприємства.