Кафедра
МСС

Завідувач кафедри — доктор технічних наук, доцент Д. І. Черній
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Моделювання складних систем
Кафедра моделювання складних систем спеціалізується в області математичного моделювання, системного аналізу та оптимізіції.
При кафедрі створено студентську лабораторію з інформатики ILS.
Для студентів фахівцями кафедри читаються нормативні та спеціальні курси з різних областей математичного моделювання, системного аналізу, оптимізації, програмування..

Кафедра Моделювання складних систем

10

Викладачів

4 професора та докторів наук, 6 доцентів, з них 1 професор та 5 кандидатів наук

39

Курсів

Співробітники кафедри читають 39 нормативних та спеціальних курсів

55

Років

Офіційним днем народження є 5 липня 1969 року.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Доц. Черній Дмитро Іванович 407 рівняння в частинних похідних, обчислювальні методи для сингулярних інтегральних рівнянь, обчислювальні технології для вихрових течій та еволюційних процесів
Проф. Волошин Олексій Федорович 411 теорія прийняття рішень, методи оптимізації, математична економіка, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, е-освіта
Проф. Стоян Володимир Антонович 401 математичне моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан, проблеми керування динамікою лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан, ідентифікаційні методи побудови лінійних, псевдолінійних та нелінійних моделей динаміки розподілених просторово-часових процесів, дослідження динаміки нелінійних просторово-часових систем, програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки розподілених просторово-часових систем
Проф. Хусаінов Денис Ях'євич 404 проблеми стійкості, керованості та оптимізації динамічних систем, що описуються диференціальними рівняннями, різницевими рівняннями та функціонально-диференціальними рівняннями
Доц. Пічкур Володимир Володимирович 412 багатозначний аналіз, теорія диференціальних рівнянь, теорія диференціальних включень, практична стійкість, теорія оптимального керування
Доц. Коробова Марина Віталіївна 408 еколого-економічне моделювання, оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля
Доц. Кулян Віктор Романович 411 математичні методи ідентифікації систем, моделювання лінійних та нелінійних процесів в економіці, чисельні методи в задачах математичного моделювання
Доц. Матвієнко Володимир Тихонович 411 оптимальне модальне керування динамічними системами, аналіз та оптимальний синтез динамічних систем, оптимізація дискретних систем, цифрова обробка інформації
Доц. Харченко Ігор Іванович 411 моделювання динаміки заряджених частинок в прискорювачах, розробка чисельних методів структурно-параметричної оптимізації для негладких систем керування, чисельні методи недиференційованої оптимізації, комп'ютерна графіка, задачі варіаційного числення, функціональний аналіз
Доц. Шатирко Андрій Володимирович 411 дослідження проблем якісного аналізу, стійкості, керування, оптимізації складних динамічних систем в умовах невизначеності, що описуються в термінах нелінійних диференціальних, функціонально-диференціальних, різницевих рівнянь з відхиленням аргументу на основі застосування апарату методів Ляпунова