Кафедра
ДО

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук, О.М. Іксанов.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Дослідження операцій
Кафедра дослідження операцій готує спеціалістів в області математичного програмування, зокрема задач оптимізації.
З 2012 року на кафедрі регулярно проводиться семінар "Стохастика та її застосування".
Алгебра та аналітична геометрія, дослідження операцій, лінійна алгебра.

Кафедра Дослідження операцій

14

Викладачів

4 професорів та докторів наук, 6 доцентів та кандидатів наук

18

Курсів

Співробітники кафедри читають 18 нормативних та спеціальних курсів

51

Років

Кафедру математичних основ кібернетики (МОК) було створено у 1972 р.

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Іксанов Олександр Маратович 219 дискретні випадкові структури; функціональні граничні теореми та закони повторного логарифма; послідовності узгоджених схем зайнятості у випадковому та детермінованому середовищах; ітеровані збурені випадкові блукання та ітеровані стандартні випадкові блукання; локально збурені випадкові блукання та косий стійкий процес Леві; застосування теорії відновлення
Проф. Закусило Олег Каленикович 21 теорія ймовірностей і випадкових процесів, статистика випадкових процесів, теорія масового обслуговування, математичне моделювання
Проф. Мацак Іван Каленикович 220 класичні задачі теорії ймовірностей, теорія екстремальних значень та їх застосування, теорія надійності
Доц. Самойленко Ігор Валерійович 220 аналітичний та асимптотичний аналіз випадкових еволюційних систем в схемах апроксимації Леві та пуассонової апроксимації, дослідження проблеми великих відхилень для випадкових еволюційних систем, моделювання конфліктних динамічних систем із незнищенними супротивниками
Доц. Проскурін Данило Павлович 225 теорія операторів, теорія зображень, операторні алгебри, квантові однорідні простори
Доц. Якимів Роман Ярославович 225 теорія зображень, теорія операторів, оптимізаційні методи та моделі логістичних систем
Доц. Довгай Богдан Валерійович 220 рівняння математичної фізики з випадковими факторами, випадкові процеси з просторів Орліча, φ‑субгауссові випадкові процеси.
Доц. Маринич Олександр Віталійович 238 випадкові регенеративні структури; функціональні граничні теореми; ймовірнісна теорія чисел; стохастична геометрія; випадкові аналітичні процеси та їх нулі; мод-фі збіжність.
Доц. Рабанович Вячеслав Іванович 220