Освітній ступінь "Магістр":

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики проводить підготовку магістрів за наступними освітніми програмами:
- Інформатика (денна);
- Прикладна математика (денна);
- Програмне забезпечення систем (денна);
- Системи і методи прийняття рішень (денна);
- Бізнес-інформатика (денна);
- Штучний інтелект (мова навчання українська/англійська)/Artificial Intelligenc (денна);
- Математичні методи штучного інтелекту (мова навчання українська/англійська)/ Mathematical Methods of Artificial Intelligence (з елементами дуальної освіти) (денна);

Графік роботи приймальної комісії факультету комп'ютерних наук та кібернетики за ОС "Магістр"

Графік роботи з понеділка до п'ятниці - з 9:00 до 17:00

15 вересня, 24 вересня - з 9:00 до 18:00


Контакти (044) 481 44 72 

Web: http://csc.knu.ua/uk/ 

https://vstup.knu.ua/#Section247Необхідна інформація:

Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг (денна)
Вартість одного року навчання, грн (денна)
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 75 38200
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 50 49400
122 Комп'ютерні науки Інформатика 50 49400Штучний інтелект (мова навчання українська /англійська) Artifical Inelligenc 15 55000
Бізнес-інформатика 15 49400

Математичні методи штучного інтелекту
(мова навчання українська/англійська) Mathematical Methods  Artifical Inelligenc (з елементами дуальної освіти)

15 55000
124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 30 38200

Список документів для зарахування

1. Заява.
2. Оригінали документа про освітній рівень (диплом бакалавра) та додатка до диплому, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Копії диплому та додатка до нього.
3. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу. Якщо у вас паспорт у вигляді ID-картки, то потрібні ще оригінал та копія виписки (довідки) з реєстру про місце проживання.
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
5. Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
6. 4 фотокартки розміром 3×4.
7. Згода вступника на обробку персональних даних (бланк отримаєте у відбірковій комісії).
8. Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
9. Укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) відповідно до п.8 § 3 розділу І Правил прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2022 р.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія Університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії.

Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Форма проведення іспитів:

Фаховий вступний іспит до магістратури факультету комп’ютерних наук та кібернетики за усіма спеціальностями буде проведено із використанням дистанційних платформ у формі тесту, що складається з 25 тестових завдань. Час виконання – 60 хвилин.

Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка за іспит з фаху складає 100 балів. Особи, які отримали за фаховий іспит менш ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування за обраною спеціальністю (магістерською програмою).

Програми вступних іспитів:

Для навчання на ОНП "Математичні методи штучного інтелекту" спеціальності 122, Комп'ютерні науки абітурієнтам потрібно пройти співбесіду  в ІТ-компанії, з якою в процесі навчання планують співпрацювати.

Співбесіда в Samsung Research Ukraine:

Контакти - Ковальчук Андрій,

тел. +38044-392-18-80

моб. +38097 - 669-41-74

an.kovalchuk@samsung.com

Співбесіда в ЛУН.UA (див. https://www.youtube.com/watch?v=O3qPVWztvvY)

та Revenue Grid (див. https://www.youtube.com/watch?v=j_tN_gE7Eac):

Контакти – Панченко Тарас Володимирович,

 taras.panchenko@knu.ua

Телеграм: @TarasPanchenko


Приклади тестів для вступних іспитів