Кафедра
САТР

Завідувач кафедри — доцент, ст.н.с., доктор фізико-математичних наук Капустян О.А.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Системного аналізу та теорії прийняття рішень
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за ОП "Системний аналіз" та магістрів за ОП "Системи і методи прийняття рішень".
З 2001 року разом з кафедрами дослідження операцій та прикладної статистики проводиться щорічна Міжнародна конференція "Prediction and Decision Making under Uncertainties".
«Системний аналіз», «Конфліктно-керовані системи», «Комп’ютерні мережі», «Системна оптимізація», «Теорія прийняття рішень», «Архітектура обчислювальних систем», «Вступ до дослідження операцій», «Операційні системи», «Статистична теорія прийняття рішень», «Теорія екстремальних задач», «Сучасні технології програмування», «Системи підтримки прийняття рішень», «Невизначеність та групування інформації», «Задачі прикладного системного аналізу».

Кафедра Системного аналізу та теорії прийняття рішень

9

Викладачів

3 професори, 5 доцентів, 1 асистент серед них 4 доктори наук та 5 кандидатів наук

25

Курсів

Співробітники кафедри читають 32 нормативних та спеціальних курсів

36

Років

Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень заснована в 1988 році

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Доц. Капустян Олена Анатоліївна 402 задачi мiнiмаксного оцiнювання та прогнозування, системний аналiз та теорiя прийняття рiшень, теорія оптимального керування
Проф. Наконечний Олександр Григорович 307 проблеми прийняття рiшень в умовах невизначеностi та проблеми системного аналiзу процесiв рiзної природи
Проф. Мащенко Сергій Олегович 403 теорія прийняття рішень, прийняття рішень в умовах конфлікту, невизначеності та нечіткої інформації.
Проф. Івохін Євген Вікторович 404 дослiдження стiйкостi динамiчних систем, методи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень та розробка i впровадження автоматизованих iнформацiйних систем з використанням баз даних.
Доц. Доленко Галина Олександрівна 403 системна оптимізація, методологія управління розвитком соціально-економічних систем.
Доц. Зінько Петро Миколайович 604 розробка числових алгоритмiв розв'язування стохастичних мiнiмаксних задач, розробка алгоритмiв iдентифiкацiї динамiчних об'єктiв, розробка числових методiв розв'язування задач Кошi i крайових задач, якi базуються на теорiї розв'язуючих операторiв, розробка систем моделювання поширення забруднень в повiтряному i водному середовищах, застосування алгоритмiв теорiї розв'язуючих операторiв в медицинi, радiотехнiцi та екологiї.
Доц. Іванов Сергій Миколайович 403 дослідження стійкості за Ляпуновим диференціальних рівнянь, фрактальної розмірності, дифеоморфності та гомеоморфності диференціальних рівнянь на компактному гладкому многовиді, власні значення квадратних матриць і їх застосування, розроблення принципово нових моделей представлення знань, прийняття рішень в умовах невизначеності з застосуванням екстремальних принципів; нелінійна динаміка.
Доц. Махно Михайло Федорович 403 інформаційні технології, нечіткі задачі лінійного програмування
Асис. Шевчук Юлія Михайлівна 403 теорія мінімаксного оцінювання, моделювання нелінійних процесів