Наконечний Олександр Григорович
завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, член вченої ради

Інформація

Посада: завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, член вченої ради
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 307
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: проблеми прийняття рiшень в умовах невизначеностi та проблеми системного аналiзу процесiв рiзної природи

Академічні нагороди і премії:

Лауреат Премiї молодих вчених Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченка, 1976
Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України, 2000
Нагороджений Почесною грамотою МОН України, 2007
Заслужений працівник освіти України, 2009
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2011
Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015

Публікації:

 1. Наконечний А.Г., Бейко І.В., Зінько П.М. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-7429 від 06.08.2010). // Рівне, НУВГП, 2011. – 624 с.
 2. Наконечний А.Г., Верес М.М., Стащук Б.В. Гарантовані оцінки розв’язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – № 1(104), – с. 85-96.
 3. Наконечний А.Г., Чухрай Л.В. Оптимальні гарантовані оцінки розв’язків параболічних рівнянь з розривними коефіцієнтами. // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2011, – № 1, – с. 27-41.
 4. Наконечний А.Г., Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана. // Доповіді НАН України. – 2010, – № 2, – с. 43-50.
 5. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теорія електропереносу системами з вузькими енергетичними зонами в магнітному полі. //Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2009, – № 3, – с. 158-163.
 6. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теорія спінового транспорту в магнітовпорядкованих кристалах. // Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2009, – № 2, – с. 145-148.
 7. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теория спин-зависимого транспорта в системах с сильными электронными корреляциями. // Наносистеми, Наноматеріали, Нанотехнології. – 2009, – № 4 т.7, – с. 963-98.
 8. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теория электропроводности неупорядоченных систем с сильными электронными кореляциями. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2009, – № 2(98), – с. 41-67.
 9. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Трофимчук О.Ю. Моделирование процессов конвекции-диффузии на основе многомерного интегро-дифференциального уравнения с вырождающейся параболичностью. // Кибернетика и системный анализ. – 2009, – № 2, – с. 83-96.
 10. Наконечний А.Г., Демиденко С.В. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії. // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2009, – № 1, – с. 23-30.
 11. Наконечний А.Г., Марценюк В.П. Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень. // Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2009. – 407 с.
 12. Наконечний А.Г., Жук С.М. Оцінювання розвязків алгебраїчно-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності. // Рівне, НУВГП, 2009. – 120 с.
 13. Наконечний А.Г., Верес М.М. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. // Київ, Логос, 2007. – 116 с.
 14. Наконечний А.Г., Жук С.М., Демиденко С.В. До проблеми мінімаксного оцінювання розв’язків одновимірних крайових задач. // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2007, – № 1, – с. 7-24.
 15. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Трофимчук О.Ю. Модель оптимального управления системой интегро-дифференциальных уравнений с вырождающейся параболичностью. // Кибернетика и системный анализ. – 2007, – № 6, – с. 90-102.
 16. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Волощук С.Д. Сценарии оптимального управления межрегиональными миграционными процессами в условиях рисков. // Кибернетика и системный анализ. – 2007, – № 1, – с. 16-33.
 17. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Сугоняк И.И. Моделирование процессов оптимального управления в условиях неопределенности в экономических системах с иерархией. // Проблемы управления и информатики. – 2007, – № 1, – c. 134-147.