Історія факультету

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики (до 2016 року факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка) відкритий у Київському університеті у травні 1969 (наказ міністра МВССО УРСР № 258 від 6 травня 1969; наказ ректора Київського університету № 104 від 19 червня 1969).

З 1 вересня 2016 року відповідно до наказу ректора №573-32 від 30 червня 2016 року факультет кібернетики перейменовано на факультет комп'ютерних наук та кібернетики.

У 60-х роках ХХ століття Київ став центром з розробки та випуску обчислювальної техніки, що створювалась в Інституті кібернетики НАН України і випускалася серійно на збудованому заводі обчислювальних та керуючих машин, спеціальних конструкторських бюро. Почала різко зростати потреба в спеціалістах – розробниках програмного забезпечення, фахівцях з чисельних методів оптимізації, баз даних, інформаційних систем та їхнього застосування.

Системний підхід до організації та розвитку комп’ютерної інфраструктури актуалізував необхідність підготовки кадрів. Саме тому у Київському університеті було відкрито факультет кібернетики – перший факультет відповідного профілю в колишньому СРСР, який увібрав у себе спеціальності комп’ютерного профілю механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Основні науково-технічні досягнення

 • Теорія та методи чисельного розв'язування задач неопуклої оптимізації
 • Конструктивна теорія мінімаксного оцінювання та прогнозування в умовах невизначеності
 • Моделі та алгоритми аналізу й оптимізації ризику в складних системах
 • Методи дослідження багатокритеріальних ігор
 • Теорія асимптотичного аналізу стохастичних моделей
 • Теорія асиметричних розбиттів
 • Розв’язана проблема Комфорта-Міла про абсолютно розкладні групи
 • Розвинуті методи шифрування інформації з використанням теорії циклічних решіток
 • Створені моделі та методи для планування й пошуку стратегій керування логічним виводом
 • Розвинута технологія програмування ПАРКС
 • Розроблена теорія динамічних коаліційних систем захисту інформації з ключами загального доступу
 • Розроблені еколого-економічні та економіко-екологічні класи моделей сталого розвитку
 • Розвинута теорія можливостей, орієнтована на застосування в біоінформатиці

Останні новини