Привітання декана

Ласкаво просимо вас на веб-сайт факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Декан факультету комп'ютерних наук та кібернетики, член-кореспондент НАН України

Анісімов А.В.


Звіт декана факультету комп'ютерних наук та кібернетики д.ф.-м.н., проф.Анісімова А.В. за 13.11.2017 р.

Кібернетика сформувалась як наука фізико-математичного профілю наприкінці 60-х років під могутнім впливом ЕОМ та їх застосувань. Науковий базис кібернетики склали теорія цифрових автоматiв, основи програмування, теорiя штучного інтелекту, теорія проектування ЕОМ, комп’ютерні технологiї для рiзноманiтних iнформацiйних процесiв. Це забезпечило становлення нової науки, яка отримала назву “Computer Science”, (комп’ютерна наука) у США та “інформатика” у Європі. Термін “інформатика” стосується науки про отримання, передачу, збереження й опрацювання iнформацiї.

Стрімкий розвиток обчислювальної техніки в Україні, досягнення вчених-кібернетиків, зростаючі потреби у застосуванні ЕОМ для розв‘язування широкого кола різних проблем промисловості, науки, оборони країни призвели до створення у Києві розвиненої комп’ютерної інфраструктури. Успішне функціонування цієї структури не могло бути забезпеченим без належної системи підготовки фахівців даної галузі. Київська школа кібернетики на цьому шляху стала базовою у справі створення та підготовки нових високоосвічених кадрів для підприємств і науково-дослідних інститутів країни з подальшим їх використанням у розв'язанні глобальних задач комп’ютеризації суспільства.

Саме такі передумови зумовили відкриття у травні 1969 року в Київському університеті факультету кібернетики, який об’єднав вже існуючі кафедри відповідного профілю механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів. Ініціаторами створення факультету кібернетики був академік В.М. Глушков та професор І.І. Ляшко, який став першим його деканом, а згодом був обраний академіком НАН України.

Сьогодні факультет комп'ютерних наук та кібернетики є одним з найбільших факультетів Київського національно університету імені Тараса Шевченка і являється центром підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавра" та "магістра".

Ласкаво Просимо

104

Викладачів

19 професорів та докторів наук, 59 доцентів та кандидатів наук

1112

Студентів

На факультеті навчається понад 1112 студентів, 90 аспірантів та докторантів

55

Років

Факультет кібернетики заснований 5 травня 1969 року