Кафедра
ПС

Завідувач кафедри — доцент, доктор фізико-математичних наук Розора І.В.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Прикладної статистики
Кафедра спеціалізується у таких напрямках: стохастичний аналіз систем, теорія статистичних рішень, аналіз даних, моделювання випадкових процесів та полів, оптимальне керування, системи та мережі масового обслуговування, фінансова та актуарна математика.
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за ОП "Системний аналіз" та магістрів за ОП "Системи і методи прийняття рішень".
Теорія ймовірностей, математична статистика, аналіз даних, актуарна математика, математичні методи обробки інформації, математика фінансів, аналіз та оптимізація ризику, мережі масового обслуговування, байєсовські мережі, математичні моделі страхових та пенсійних схем.

Кафедра Прикладної статистики

8

Викладачів

8 штатних, з них 1 професор, 5 доцентів. 1 асистент. Серед них 2 доктори та 6 кандидатів наук. 3 викладачі – зовнішні сумісники з погодинною оплатою.

25

Курсів

Співробітники кафедри читають 35 нормативних та спеціальних курсів

46

Років

Кафедра прикладної статистики була заснована 7 червня 1978 року

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Кнопов Павло Соломонович 709 теорія статистичних рішень, методи стохастичної оптимізації, теорія оптимального керування стохастичними системами
Проф. Савчук Михайло Миколайович 709 ймовірносна комбінаторика, математичні методи захисту інформації, криптографія та криптоаналіз, прикладна статистика
Доц. Слабоспицький Олександр Сергійович 706 б теорія оцінювання, аналіз даних, прикладна статистика, регресійний аналіз, кореляційний аналіз, теорія ідентифікації систем, оцінювання параметрів/стану технічних об'єктів, рекурентні алгоритми ідентифікації систем, мінімаксне (гарантоване) оцінювання, обробка даних у режимі реального часу, моделювання систем, асимптотичний аналіз алгоритмів оцінювання та ідентифікації, програмне забезпечення для аналізу та обробки даних, комп'ютерні мережі, Internet-технології
Доц. Шарапов Mихaйло Mихайлович 706 б дослідження випадкових процесів і полів з сильною залежністю, моделювання випадкових процесів і полів з сильною залежністю, випадкові блукання на графах, комбінаторні розв'язки задач лінійного програмування, комп'ютерні реалізації статистичних алгоритмів
Доц. Розора Ірина Василівна 709 дослідження властивостей випадкових процесів та полів, моделювання випадкових процесів із заданою точністю та надійністю в різних банахових просторах, актуарна математика
Асис. Макушенко Ігор Анатолійович 709 дослідження випадкових процесів теорії масового обслуговування, асимптотичний аналіз складних стохастичних систем, статистичні методи прогнозування
Доц. Лівінська Ганнa Володимирівна 709 випадкові процеси, системи та мережі масового обслуговування, асимптотичний аналіз стохастичних систем
Проф. Семенова Наталія Володимирівна 709 розробка та дослідження моделей і методів дискретної оптимізації, а також задач з неоднозначно заданими даними, аналіз стійкості та розв'язуваності векторних дискретних оптимізаційних задач.
Проф. Война Олександр Андрійович 709 теорії випадкових процесів, дослідження в області статистики процесів з дискретною компонентою, розробки методів побудови оптимальних стратегій управління, застосування методів математичної кібернетики в економічних науках.
Доц. Пономарьов Вадим Дмитрович 709
Доц. Ральченко Світлана Анатоліївна 709 теорія ймовірностей, стохастичні диференціальні рівняння, статистика випадкових процесів, фінансова математика
Доц. Василик Ольга Іванівна 709 теорія φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування, моделювання випадкових процесів, статистика випадкових процесів, актуарна математика, математичні моделі процесів ризику
Асист. Семенов Віктор Вікторович 709 розробка та дослідження моделей і методів дискретної оптимізації та розв'язуваності векторних дискретних оптимізаційних задач