Семенова Наталія Володимирівна
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 709
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: розробка та дослідження моделей і методів дискретної оптимізації, а також задач з неоднозначно заданими даними, аналіз стійкості та розв'язуваності векторних дискретних оптимізаційних задач.

Публікації:

1. Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Сергієнко Т.І. Регуляризація векторної задачі з квадратичними критеріями оптимізації за Парето. Кібернетика та системний аналіз. 2023. т. 59, № 4. С. 60-66.

2. Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Сергієнко Т.І. Стійкість і регуляризація векторних задач оптимізації за можливих збурень критеріїв. Кібернетика та системний аналіз. 2022. т. 58, № 5. С. 57-63.

3. Semenova N.V., Lomaga M.M., Semenov V.V. Lexicographic problems of convex optimization: solvability and optimality conditions, cutting edge method. Problems of management and computer science, 2021, vol. 57, no. 1. pp. 30-40.

4. Lebedeva T.T., Semenova N.V., Sergienko T.I. Multicriteria optimization problem: stability to disturbances of the vector criterion input data. Cybernetics and systems analysis. 2020. v. 56, no. 6. pp. 107-114.

5. Lebedeva T.T., Semenova N.V., Sergienko T.I. Stability kernel of a multicriteria optimization problem under disturbances in the input data of a vector criterion. Cybernetics and systems analysis. 2021. vol. 57, no. 4. pp. 88-94.

6. Sergienko I.V., Semenova N.V., Semenov V.V. Two-level problem of optimizing the distribution of interbudgetary transfers under given restrictions. Cybernetics and systems analysis. 2019. No. 6. t. 55, pp. 30-40.7. Manovytska D., Semenova N., Dolenko G. Problems of decision making in subject domain “Electric Vehicle”. CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3018. P.175-183. 2th International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» (IntSol-2021, September 28-30, 2021, Kyiv-Uzhorod, Ukraine).

8. Semenova N., Lomaha M. Vector convex optimization problems: lexicographic optimality and solvability, method of solving. CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3019. P. 210-218. 2th International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» (IntSol-2021, September 28-30, 2021,        Kyiv-Uzhorod, Ukraine).

9. Лебєдєва, Т.Т., Семенова, Н.В., Сергієнко, Т.І. До питання про стійкість задач частково цілочислової оптимізації відносно збурень вхідних даних векторного критерію. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Наук. збірник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України. 2021, вип. 33. С. 7–11.

10. Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Сергієнко Т.І. Ядро стійкості векторної задачі оптимізації за умов збурень критеріальних функцій. Допов. Нац. акад. наук. Укр. 2021. № 1. С. 17−23.

 https://doi. org/10.154071/dopovidi2021.01.017.

8. Семенова, Н.В., Ломага М.М. Науковий вiсник Ужгородського університету. Серiя «Математика i iнформатика», 2020, вип. №2 (37). С. 168−175.

11. Лебєдєва, Т.Т., Семенова, Н.В., Сергієнко, Т.І. Стійкість за векторним критерієм задачі частково цілочислової оптимізації з квадратичними критеріальними функціями. Допов. Нац. акад. наук України. 2020. № 10. С. 15−21.

https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.015

12. Семенова Н.В., Ломага М.М., Семенов В.В. Існування розв’язків та метод розв’язання лексикографічної задачі опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв. Допов. Нац. акад. наук України. 2020. № 12. С. 19−27.

https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.12.019

13. Ломага М.М., Семенова Н.В. Квадратичні лексикографічні задачі оптимізації і відображення Лагранжа. Науковий вiсник Ужгородського університету. Серiя «Математика i iнформатика», 2019, вип. № 2 (35). С. 127−133.

14. Гром Н.В., Семенова Н.В. Моделювання пасивної взаємодії двох двопродуктових еволюційних систем при зовнішньому впливі. Комп’ютерна математика. 2018. № 1. С. 27-35.

15. Семенова Н.В., Чайка Д.О. Адитивний алгоритм розв’язання векторних задач лінійної оптимізації з булевими змінними. Теорія оптимальних рішень. 2018. Вип. 17. С. 152-159.

16. Cеменова Н.В., Гром Н.В. Оптимізація розподілу зовнішніх ресурсів між двома конкуруючими двопро-дуктовими еволюційними системами. Теорія оптимальних рішень. 2018. Вип. 17. С. 49-55.