Слабоспицький Олександр Сергійович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 706 б
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: теорія оцінювання, аналіз даних, прикладна статистика, регресійний аналіз, кореляційний аналіз, теорія ідентифікації систем, оцінювання параметрів/стану технічних об'єктів, рекурентні алгоритми ідентифікації систем, мінімаксне (гарантоване) оцінювання, обробка даних у режимі реального часу, моделювання систем, асимптотичний аналіз алгоритмів оцінювання та ідентифікації, програмне забезпечення для аналізу та обробки даних, комп'ютерні мережі, Internet-технології

Публікації:

1. Слабоспицький О.С. Алгоритм рекурентного оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях.. Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010, – № 4. – с. 94-100.
2. Слабоспицький О.С. Рекурентне оцінювання параметрів білінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях.. Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010, – № 4, – с. 181-184.
3. Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях.. Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009, – № 4, – с. 135-138.
4. Слабоспицький О.С. Використання додаткової інформації в рекурентному оцінюванні параметрів систем з дискретним часом методом найменших квадратів при некласичних припущеннях.. Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2008, – № 4, – с. 179-182.
5. Слабоспицький О.С. Рекурентний алгоритм для оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів з найменшими відхиленнями від точок “тяжіння” для білінійних дискретних динамічних систем / О.С. Слабоспицький. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат. науки. – 2018. – № 3. – с. 71-74.
6. Слабоспицький О.С. Рекурентне представлення для оцінки нестаціонарних параметрів методу найменших квадратів з найменшими відхиленнями від точок “тяжіння” для білінійних динамічних систем / О.С. Слабоспицький.  Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2019. – 2 (131). – с. 32-38.