Черній Дмитро Іванович
завідувач кафедри моделювання складних систем, член вченої ради

Інформація

Посада: завідувач кафедри моделювання складних систем, член вченої ради
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 407
Телефон: 259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси: рівняння в частинних похідних, обчислювальні методи для сингулярних інтегральних рівнянь, обчислювальні технології для вихрових течій та еволюційних процесів

Читає курси:

1. Рівняння математичної фізики, бакалаврат, 3-й курс, лекції та практичні заняття.
2. Сучасні методи комп’ютерного моделювання, бакалаврат, 3-й курс, лекції. 
3. Інтегральні рівняння, бакалаврат, 4-й курс, лекції та практичні заняття.
4. Сучасні методи обчислень, бакалаврат 4-й курс, лекції.
5. Технології чисельного моделювання, магіструра 2 рік навчання, лекції та практичні заняття.
6. Актуальні проблеми прикладної математики, магістратура, 1 рік навчання, лекції.
7. Некласичні задачі математичної фізики, магіструра 2 рік навчання, лекції.
8. Філософія науки та інновацій, аспіранти 1-го року навчання, лекції.

Публікації:

  1. Черний Д.И., Гуржий А.А., Кобзева Д.А. Перемешивание пассивной жидкости в двумерных течениях со сложной геометрией ограничивающих поверхностей. // Вісник Харківського національного університету» Харків, – 2009, – Випуск 12, – с. 83-91.
  2. Черній Д.І., Головенко А.Д., Голубев С.О. О некоторых особенностях нестационарных течений. // Вісник Харківського національного університету», Харків, – 2011р. – вип. 16, № 960, – с. 76-87.
  3. Черний Д.И., Головенко А.Д., Голубев С.О. Вычислительные особенности нестационарных гидродинамических задач. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011 – № 1 (104), – с. 24-39.
  4. Черній Д.И., Головенко А.Д., Клименкова И.А. Численное моделирование динамических полей при нестационарных аэрационных процессах в массивах разновысотной застройки. // «Вісник Харківського національного університету», – 2010, – Bип. 13, № 890, – с. 37-46.
  5. Черний Д.И., Гуржий А.А. Адаптированный метод дискретных особенностей к задаче адвекции пассивной примеси морскими течениями. // Изд. Института гидромеханики НАН Украины, Прикладная гидромеханика. – 2009, – Т. 11(83), № 2, – с.30-39.
  6. Черній Д.І., Фломбойм О.В. Обчислювальні особливості моделювання струменевих ефектів та вихрових структур. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2008, – вип. 2, – с. 124-129.


Curriculum Vitae