ОКР "БАКАЛАВР":

Навчальні плани за освітньою програмою Інформатика:

Навчальні плани за освітньою програмою Інформатика (заочна):

Навчальні плани за освітньою прогамою Прикладна математика:

Навчальні плани за освітньою програмою Системний аналіз:

Навчальні плани за освітньою програмою Програмна інженерія:

ОКР "Магістр":

Навчальні плани за освітньою програмою Інформатика:

Навчальні плани за освітньою програмою Інформатика (заочна):

Навчальні плани за освітньою програмою Штучний інтелект:

Навчальні плани за освітньою програмою Прикладна математика:

Навчальні плани за освітньою програмою Системи і методи прийняття рішень:

Навчальні плани за освітньою програмою Програмне забезпечення систем:

Навчальні плани за освітньою програмою Бізнес-інформатика:

ОНР "Доктор Філософії":

Анотації дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №2):

Програми обов'язкових навчальних дисциплін: