Омельчук Людмила Леонідівна
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 611
Телефон: 259-05-19
E-mail: l.omelchuk@knu.ua
Наукові інтереси: формальні методи розробки програм, технології програмування

Академічні нагороди і премії:

1. Грамота Київського національного університету за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі, 2016 р. 

2. Кращий викладач факультету кібернетики, 2015/2016 н. р.

3. Microsoft Certified Technology Specialist (сертифікат № E231-9142 від 10.04.2013);

4. Microsoft Certified Professional (сертифікат № E315-6668 від 19.06.2013);

5. Microsoft Specialist (сертифікат № E416-8854 від 25.10.2013);

6. Microsoft Certified Solutions Developer (сертифікат № E416-8853 від 25.10.2013).

Читає курси:

1. Об’єктно-орієнтоване програмування, 2-й курс, лекційні та лабораторні заняття.

2. Програмна інженерія, 2 курс магістратури, лекційні та лабораторні заняття.

3. Інструментальні середовища та технології програмування, 2-й курс, лекційні та лабораторні заняття.

Публікації:

  1. Омельчук Л.Л. Системи специфiкацiй об’єктно-орiєнтованих програм над номiнативними даними // Таврiйський вiсник iнформатики та математики – 2014. – № 1 (24). – С. 43-49.
  2. Омельчук Л.Л. Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни «Програмування» // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2014. – Вип. 2. – C. 172–179.
  3. Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародних освітніх стандартів // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 4. – C. 138–149.
  4. Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2013 // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 2. – C. 216–227.
  5. Omelchuk L. Composition-nominative specification languages of the object - oriented programs // European Cooperation – Warsaw. Poland. 2015. – Vol 4. p. 76-84.
  6. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування : навчальний посібник (гриф МОН) // К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 624 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4.18-Г-2020 від 29.08.08)).


Curriculum Vitae