ОКР "Бакалавр":

Робочі програми навчальних дисциплін ОКР "Бакалавр"
Робочі програми навчальних дисциплін за ОП Інформатика
1-2 семестри
Робочі програми навчальних дисциплін за ОП Інформатика (заочна)
1-2 семестри
 • Незабаром
3-4 семестри
 • Незабаром
5-6 семестри
 • Незабаром
7-8 семестри
 • Незабаром
Робочі програми навчальних дисциплін за ОП Прикладна математика
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Інформатика (заочна)
Кафедра "Математичної інформатики"
 • Незабаром
Кафедра "Теорії та технології програмування"
 • Незабаром
Кафедра "Теоретичної кібернетики"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Прикладна математика
Кафедра "Обчислювальної математики"
 • Незабаром
Кафедра "Моделювання складних систем"
Кафедра "Дослідження операцій"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Системний аналіз
Кафедра "Системного аналізу та теорії прийняття рішень"
 • Незабаром
Кафедра "Прикладної статистики"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Програмна інженерія
Кафедра "Інформаційних систем";
 • Незабаром

ОКР "Магістр":

Робочі програми навчальних дисциплін за ОП Інформатика (заочна)
Робочі програми навчальних дисциплін за ОП Штучний інтелект
3-4 семестри
 • Незабаром
Робочі програми навчальних дисциплін за ОП Бізнес-інформатика
3-4 семестри
 • Незабаром

Теми кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Інформатика
Кафедра "Математичної інформатики"
 • Незабаром
Кафедра "Теорії та технології програмування"
Кафедра "Теоретичної кібернетики"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Інформатика (заочна)
Кафедра "Математичної інформатики"
 • Незабаром
Кафедра "Теорії та технології програмування"
 • Незабаром
Кафедра "Теоретичної кібернетики"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Штучний інтелект
Кафедра "Математичної інформатики"
 • Незабаром
Кафедра "Теорії та технології програмування"
 • Незабаром
Кафедра "Теоретичної кібернетики"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Прикладна математика
Кафедра "Обчислювальної математики"
 • Незабаром
Кафедра "Моделювання складних систем"
Кафедра "Дослідження операцій"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Бізнес-інформатика
Кафедра "Математичної інформатики";
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Системи і методи прийняття рішень
Кафедра "Системного аналізу та теорії прийняття рішень"
 • Незабаром
Кафедра "Прикладної статистики"
 • Незабаром
Теми кваліфікаційних робіт за ОП Програмне забезпечення систем
Кафедра "Інформаційних систем";
 • Незабаром

ОНР "Доктор філософії":

Анотації дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №2):Програми обов'язкових навчальних дисциплін: