НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Елементи теорії випадкових еволюцій"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:доцент Самойленко Ігор Валерійович, д.ф.-м.н.