НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Логіко-алгебраїчні методи розробки програмних систем"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:професор Кривий Сергій Лук’янович, д.ф.-м.н.

Конспект лекцій до курсу "Логіко-алгебраїчні методи розробки програмних систем"

Лекції

Приклади вправ

Приклади білетів

Література до курсу