Програми навчальних дисциплін магістрів прикладної математики

Для вступників 2021-2022 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.01
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власносні [Чуйко В.Л.]
ОД
ННД.03
Інформаційні мережі [Ставровський А.Б.]
ОД
ННД.05
Моделювання динамічних систем [Хусаінов Д.Я.]
ОД
ННД.06
Управління проектами [Кулян В.Р.]
ОД
ННД.11
Актуальні проблеми прикладної матемитики [Ляшко С.І.]
ОД
ННД.13
Проблеми некласичної оптимізації [Черній Д.І.]
ОД
ДВВ.03
Додаткові глави функціонального рівня [Клюшин Д.А.]
ОД
ДВС.04
Теорія оптимізації у функціональних просторах [Ляшко С.І.]
ОД

2-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.02
Професійна та корпоративна етика [Рихліцька О.Д.]
ОД
ННД.08
Розпізнавання образів [Клюшин Д.А.]
ОД
ННД.09
Операційні системи [Волохов В.М.]
ОД
ННД.10
Чисельне моделювання динаміки систем [Оноцький В.В.]
ОД
ДВВ.02
Основи нелінійної динаміки [Хусаінов Д.Я.]
ОД
ДВВ.05
Комп’ютерно-аналітичне моделювання [Стоян В.А.]
ОД
ДВВ.06
Основи нелінійної динаміки [Пічкур В.В.]
ОД

3-й семестр

ННД.04
Основи штучного інтелекту [Шатирко А.В.]
ОД
ННД.07
Технології чисельного моделювання [Черній Д.І.]
ОБ
ННД.12
Методи аналізу операційних систем [Семенов В.В.]
ОД
ДВВ.01.01
Проблеми багатозначного аналізу [Пічкур В.В.]
ОД
ДВВ.01.02
Додаткові розділи аналізу [Номіровський Д.А.]
ОД
ДВС.1.01
Сучасні проблеми обчислювальної математики [Клюшин Д.А.]
ВП
ДВС.1.02
Некласичні задачі оптимального керування [Ляшко С.І.]
ВП
ДВС.2.01
Моделювання інформаційних систем [Хусаінов Д.А.]
ВП
ДВС.2.02
Технології обробки інформації [Максименко А.Л.]
ВП
ДВС.3.01
Класична і квантова теорія інформації [Юрачківський А.П.]
ВП
ДВС.3.02
Математичні моделі кібернетики [Довгай Б.В.]
ВП

4-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.03
Некласичні задачі математичної фізики [Клюшин Д.А.]
ВП
ДВС.2.03
Адаптивна обробка інформації та розпізнавання [Мостовий В.С.]
ВП
ДВС.3.01.01
Математична теорія ризику [Чечельницький О.А.]
ВП
ДВС.3.01.02
Прикладні задачі теорії ризику [Чечельницький О.А.]
ВП
ДВС.3.01.03
Керування ризиками та прийняття рішень [Война О.А.]
ВП
ДВС.3.02.01
Методи штучного інтелекту [Шатирко А.В.]
ВП
ДВС.3.02.02
Вибрані розділи штучного інтелекту [Шатирко А.В.]
ВП
ДВС.3.02.03
Імітаційні методи моделювання інформаційних потоків у ком'ютерних мережах [Провотар О.І.]
ВП
ДВС.3.03.01
Інформаційні технології [Кузенко В.Ф.]
ВП
ДВС.3.03.02
Технології обробки та аналізу інформації [Кузенко В.Ф.]
ВП
ДВС.3.03.03
Безпека та анонімність в інтернеті [Демківський Є.О.]
ВП
ДВС.3.03
Оптимізаційні методи та моделі у логістичних системах [Мацак І.К.]
ВП
ННД.14
Методи моделювання та оптимізації складних систем [викладачі кафедр]
ОД
ННД.15
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи магістра [викладачі кафедр]
ОД