СПИСОК магістерських робіт

магістрів 2 року навчання

ОП «Штучний Інтелект» кафедри МІ на 2020-2021 н.р.


П.І.Б.студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1 Волковий Павло Сергійович Real-time adaptive object tracking algorithm професор Терещенко Василь Миколайович
2 Герман Олег Олександрович Застосування мультироздільникових кодів до стемінгованих текстів доцент Завадський Ігор Олександрович
3 Голубаха Микита Ігорович Few shot fine grained open world image recognition професор Терещенко Василь Миколайович
4 Зуєв Антон Миколайович Pattern matching algorithms in strings доцент Завадський Ігор Олександрович
5 Коровай Карина Олегівна Deep Learning Based Feature Extraction for Handwriting Styles Clustering професор Терещенко Василь Миколайович
6 Непочатий Олексій Вячеславович Атомарний обмін з використанням блокчейна професор Анісімов Анатолій Васильович
7 Панчук Богдан Олександрович AI in Intrusion Detection Systems професор Анісімов Анатолій Васильович
8 Тесля Руслан Дмитрович Natural lnguage dialogue support system професор Марченко Олександр Олександрович
9 Шикун Володимир Віталійович Швидка автентифікація в Інтернеті речей професор Анісімов Анатолій Васильович

ОП «Бізнес Інформатика» кафедри МІ на 2020-2021 н.р.


П.І.Б.студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1 Дарчин Петро Ростиславович Платформа для створeння і синхронного читання багатомовних тeкстів доцент Панченко Тарас Володимирович
2 Жур Іван Леонідович Системне дослідження транспортної інфраструктури та її вплив на розвиток міста професор Заславський Володимир Анатолійович
3 Лукашенко Дмитро Денисович
4 Пядик Любомир Сергійович
5 Симон Олексій Сергійович
6 Федоренко Галина Ігорівна

ОП «Штучний Інтелект» кафедри МІ на 2019-2020 н.р.


П.І.Б.студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1 Андрійко Андрій Андрійович Environment semantic segmentation for self-driving vehicles професор Терещенко Василь Миколайович
2 Блінов Іван Дмитрович Finding a way with augmented reality technology доцент Панченко Тарас Володимирович, консультант
3 Бухтіяров Роман Сергійович Optimization and usage COP for creating and studing AI bots in games доцент Панченко Тарас Володимирович,консультант
4 Зубко Зіновій Васильович Developing distributed recommendation system for eCommerce доцент Панченко Тарас Володимирович
5 Комишова Марина Анатоліївна Automatic QRS complex detection in ECG професор Крак Юрій Васильович
6 Ландвитович Христина Петрівна " Emotion Recognition for Movies Recommendation" професор Терещенко Василь Миколайович
7 Петров Андрій Олегович Dataset optimization and analysis for text recognition problem професор Терещенко Василь Миколайович
8 Разумова Анна Володимирівна Character recognition methods Професор Пашко Анатолій Олексійович, консультант професор Терещенко Василь Миколайович
9 Чучук Ольга Сергіївна Analysis of Data Access Patterns for the Optimization of a Multi-Petabyte Storage System. професор Терещенко Василь Миколайович
10 Шалівський Ярослав Богданович Real-time Visual Object Tracking using modified Siamese Neural Networks професор Терещенко Василь Миколайович
11 Шейх Мухаммад Джунаід Machine Learning and Deep Learning techniques to Predict and Diagnose Breast Cancer асистент Тарануха Володимир Юрійович

ОП «Бізнес Інформатика» кафедри МІ на 2019-2020 н.р.


П.І.Б.студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1 Іваненко В'ячеслав Анатолійович Автоматизація конкурентної розвідки стартапів професор Заславський Володимир Анатолійович
2 Ігнашов Денис Олегович Автоматизація інтерактивної взаємодії викладача зі студентами для студентоцентрованої освіти професор Заславський Володимир Анатолійович
3 Мангер Катерина Євгенівна Автоматизація роботи студентської профспілкової організації професор Заславський Володимир Анатолійович
4 Москальчук Максим Юрійович Виявлення підозрілих транзакцій в платіжних системах професор Заславський Володимир Анатолійович
5 Осіпьонок Максим Миколайович Локалізація точки в 3D розбитті професор Терещенко Василь Миколайович
6 Переяслов Олексій Сергійович Прогнозування на основі моделювання випадкових процесів із заданою точністю та надійністю доцент Розора Ірина Василівна, консультант профессор Заславський В,А,
7 Шамич Марія Олександрівна Індустрія 4.0 в цивільній інженерії: концепція розумних доріг та оптимізація маршрутів доставки. професор Заславський Володимир Анатолійович

ОП «Інформатика» кафедри МІ на 2019-2020 н.р.


П.І.Б.студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1 Лаба Дмитро Мирославович Використання цифрових підписів для анонімності у криптовалютах професор Анісімов Анатолій Васильович
2 Ладижець Віктор Іванович Застосування методів машинного навчання для аналізу фінансових часових рядів доцент Рябоконь Дмитро Ігорович, консультант професор Терещенко В.М.
3 Лосєва Єлизавета Андріївна Машинне розуміння прочитаного тексту на основі системи автоматичних відповідей на питання доцент Панченко Тарас Володимирович, консультант ас. Федорус Олексій Мстиславович
4 Мазуренко Роман Володимирович Система криптографічного перетворення чисел лінійними рекурентними формами професор Анісімов Анатолій Васильович
5 Мартинова Вікторія Валеріївна Розпізнавання рукописного тексту за допомогою нейронних мереж професор Терещенко Василь Миколайович
6 Ніколаєв Андрій Дмитрович Розробка модуля штучного інтелекту для навчального проекту "Кванта" доцент Деревянченко Олександр Валерійович
7 Омельяненко Андрій Миколайович Генерація (2,3) - кодів професор Анісімов Анатолій Васильович
8 Овчаренко Ірина Анатоліївна Обробка природної мови за допомогою автоматичного машинного навчання професор Анісімов Анатолій Васильович
9 Пікульський Ростислав Михайлович Хмарні обчислення на основі CUDA з використанням ПАРКС-технології доцент Деревянченко Олександр Валерійович
10 Попадюк Євгеній Юрійович Методи аналізу property-based тестів асистент Федорус Олексій Мстиславович
11 Сакевич Руслан Дмитрович Мовно незалежні Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи професор Анісімов Анатолій Васильович
12 Скуржанський Олександр Григорович Не авторегресивні нейромережеві моделі для виправлення граматичних помилок професор Марченко Олександр Олександрович
13 Стецик Олексій Андрійович Задача швидкої автентифікації професор Анісімов Анатолій Васильович
14 Хоменко Тарас Вадимович Дослідження та реалізація групових цифрових підписів професор Анісімов Анатолій Васильович
15 Ящук Антон Олегович Сегментація зображення та визначення розміру об'єктів на зображенні доцент Деревянченко Олександр Валерійович