СПИСОК магістерських робіт

магістрів 2 року навчання

кафедри ДО на 2020-2021 н.р.


ПІБ студента Теми магістерських робіт Науковий керівник
1 Артюхов Роман Вячеславович «Оптимальне резервування при кількох обмеженнях». Професор Мацак Іван Каленикович
2 Дєєв Сергій Сергійович «Агентне порогове моделювання соціальної динаміки на складних мережах». Доцент Якимів Роман Ярославович
3 Зюбіна Анна Володимирівна «Багатопараметричні деформації канонічних антикомутаційних співвідношень». Доцент Проскурін Данило Павлович
4 Огійчук Артем Олександрович «Застосування нейромереж до розпізнавання автомобілів». Доцент Проскурін Данило Павлович
5 Поліщук Орест Володимирович «Автоматизована система реферування текстових документів з використанням методів машинного навчання». Доцент Маринич Олександр Віталійович
6 Сало Назар Михайлович «Динамічні системи з внутрішнім конфліктом». Доцент Самойленко Ігор Валерійович
7 Смакович Олександр Михайлович «Граничні теореми для числа нульових приростів у випадковому блуканні з бар'єром». Професор Іксанов Олександр Маратович
8 Шутка Віталій Сергійович «Випадкові еволюції у багатовимірних просторах». Доцент Самойленко Ігор Валерійович

кафедри ДО на 2019-2020 н.р.


ПІБ студента Теми магістерських робіт Науковий керівник
1 Войтенко Сергій Миколайович, Параметрична оптимізація пучка траєкторій з негладким критерієм якості/ Nonsmooth parametric optimization of trajectories ensemble Пічкур Володимир Володимирович,
2 Галушкін Владислав Борисович Оптимальне резервування систем теорії надійності при кількох обмеженнях/ Optimal redundancy for Renewal Theory systems with multiple limitations Мацак Іван Каленикович
3 Земляна Владислава Олександрівна Оцінка інформативних параметрів моделі пружних коливань/ Estimation of informative parameters of the model of elastic oscillation Мостовий Василь Сергійович
4 Колесников Валерій Андрійович Властивості розв'язків рівнянь Хукухари/ Properties of the Hukuhara equation solutions Пічкур Володимир Володимирович
5 Лижечко Марія Сергіївна Моделювання технічних резервів страхової компанії/ Modelling of technical reserves of an insurance company Розора Ірина Василівна,
6 Літвін Дмитро Васильович Комп'ютерно-аналітичне моделювання динамічних систем Стоян Володимир Антонович
7 Роговченко Тетяна Миколаївна Умови внутрішньої практичної стійкості дискретно-неперервних систем/ Practical stability of hybrid discrete-continuous dynamical systems .| Пічкур Володимир Володимирович
8 Ткаченко Ольга Вячеславівна Задача про оптимізацію портфеля акцій/ Stock portfolio optimization problem. Кулян Віктор Романович
9 Федорова Ксенія Михайлівна Моделювання та дослідження моделі конфліктних ситуацій/ Modeling and research of conflict situations model. Хусаїнов Денис Ях'євич
10 Михайлюк Владислав Юрійович Методи ідентифікації автора/ Methods of author identification Клюшин Дмитро Анатолійович
11 Штик Яна Валеріївна Класифікація багатомірних вибірок за допомогою еліпсів Петуніна/ Classification of multivariate samples using Petunin ellipses. Клюшин Дмитро Анатолійович