СПИСОК магістерських робіт

магістрів 2 року навчання

кафедри МСС на 2019-2020 н.р.


П.І.Б.студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1. Войтенко Сергій Миколайович Параметрична оптимізація пучка траєкторій з негладким критерієм якості. Доц. Пічкур В.В.
2. Галушкін Владислав Борисович Оптимальне резервування систем теорії надійності при кількох обмеженнях. Проф. Мацак І.К.
3. Земляна Владислава Олександрівна Оцінка інформативних параметрів моделі пружних коливань. Д.ф.-м.н. Мостовий В.С.
4. Колесников Валерій Андрійович Дослідження властивостей розв’язків рівнянь Хукухари. Доц. Пічкур В.В.
5. Лижечко Марія Сергіївна Моделювання технічних резервів страхової компанії. Доц. Розора І.В.
6. Літвін Дмитро Васильович Комп’ютерно-аналітичне моделювання динамічних систем. Проф. Стоян В.А.
7. Михайлюк Владислав Юрійович Методи ідентифікації авторів. Д.ф.-м.н. Клюшин Д.А.
8. Роговченко Тетяна Миколаївна Алгоритми адаптивного керування з використанням методів чутливості Доц. Пічкур В.В.
9. Ткаченко Ольга Вячеславівна Задача про оптимізацію портфеля акцій. Доц. Кулян В.Р.
10. Федорова Ксенія Михайлівна Моделювання та дослідження моделі конфліктних ситуацій Проф. Хусаінов Д.Я.
11. Штик Яна Валеріївна Класифікація багатомірних вибірок за допомогою еліпсів Петуніна. Д.ф.-м.н. Клюшин Д.А.