Програми навчальних дисциплін бакалаврів прикладної математики

Для вступників 2022-2023 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ОК.01
Вступ до університетських студій [Набока С.В.]
ОД
ОК.07
Іноземна мова [Ребенко М.Ю.]
ОД
ОК.09
Математичний аналіз 1 [Номіровський Д.А.]
ОД
ОК.11
Алгебра та геометрія [Проскурін Д.П.]
ОД
ОК.13
Дискретна математика [Трохимчук Р.М.]
ОД
ОК.14
Програмування [Карнаух Т.О.]
ОД

2-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ОК.03
Українська та зарубіжна культура [Омельченко В.Ю.]
ОД

3-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ОК.10
Математичний аналіз 2 [Рубльов Б.В.]
ОД
ОК.12
Диференціальні рівняння [Черній Д.І.]
ОД
ННД.22
Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.]
ОД
ОК.26
Об'єктно-орієнтоване програмування [Клюшин Д.А.]
ОД
ОК.33
Іноземна мова для академічних цілей за професійним спрямуванням [Ребенко М. Ю.]
ОД

4-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ВК.3.02.02
Комп'ютерне моделювання і обробка даних мовою Python [Пічкур В.В.]
ВП
ОК.04
Філософія [Комар О.В.]
ОД
ОК.22
Теорія ймовірностей [Шарапов М.М.]
ВП
ОК.25
Дослідження операцій [Якимів Р.Я.]
ВП

5-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ОК.19
Основи методів обчислень [Риженко А.І.]
ОД
ОК.23
Математична статистика. [Шарапов М.М.]
ВП
ОК.21
Теорія керування [Пічкур В.В.]
ОД
ОК.15
Функціональний аналіз [Клюшин Д.А.]
ОД
ОК.02
Науковий образ світу [Чолій В. Я.]
ОД
ВК.3.03.02
Моделі та алгоритми в задачах штучного інтелекту [Черній Д.І.]
ВП
ВК.3.01
Додаткові розділи дослідження операцій та теорії ймовірностей. [Закусило О.К.]
ВП
ВК.2.01
Екстремальні задачі та варіаційне числення [Харченко І.І.]
ОД
ВК.1.01
Теорія інтеграла [Номіровський Д.А.]
ОД

6-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ОК.20
Чисельний аналіз [Риженко А.І.]
ОД
ОК.18.01
Рівняння математичної фізики – частина 1[Кузьмін А.В.]
ОД
ВК.3.03
Стохастичні моделі прикладної математики[Закусило О.К.]
ВП
ВК.3.02
Додаткові розділи аналізу та теорії ймовірностей[Іксанов О.М.]
ВП
ВК.3.01
Додаткові розділи дослідження операцій та теорії ймовірностей. М2. Поглиблений курс дослідження операцій[Якимів Р.Я.]
ВП
ОК.30
Виробнича практика [Стоян В.А.]
ОД
ОК.24
Комп’ютерна алгебра [Кузьмін А.В.]
ОД
ОК.16
Математичне моделювання [Стоян В.А.]
ОД
ОК.08
Екологічні і економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.]
ОД
ВК.3.09
Курсова робота [Самойленко І. В.]
ВП
ВК.2.09
Курсова робота [Черній Д.І.]
ВП
ВК.2.03
Математичні задачі аналізу та синтезу складних систем [Кулян В.Р.]
ВП
ВК.2.02
Прикладні задачі стійкості та керування [Пічкур В.В.]
ВП
ВК.1.09
Курсова робота [Голубєва К.М.]
ВП
ВК.1.03
Додаткові розділи математичного аналізу [Номіровський Д.А.]
ВП
ВК.1.02
Гармонічний аналіз [Номіровський Д.А.]
ВП

7-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ОК.27
Чисельні методи математичної фізики [Риженко А.І.]
ОД
ОК.18.02
Рівняння математичної фізики – частина 2[Кузьмін А.В.]
ОД
ВК.3.05
Застосування теорії відновлення [Іксанов О.М.]
ВП
ДВС.2.05
Цифрова обробка інформації [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.04
Математичні основи генетики популяцій [Довгай Б.В.]
ВП
ОК.28
Бази даних та інформаційні системи [Завадський І.О.]
ОД
ОК.05
Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.]
ОД
ВК.2.05
Цифрова обробка інформації [Матвієнко В.Т.]
ВП
ВК.2.04
Ідентифікація математичних моделей динамічних систем [Стоян В.А.]
ВП
ВК.1.05
Сучасні методи математичного моделювання [Кузьмін А.В.]
ВП
ВК.1.04
Додаткові розділи рівнянь математичної фізики [Гуляницький А.Л.]
ВП

8-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ВК.3.08
Математичні моделі ціноутворення опціонів [Самойленко І.В.]
ВП
ВК.3.07
Ймовірнісні аспекти дослідження операцій [Закусило О.К.]
ВП
ВК.3.06.01
Обробка та розпізнавання зображень [Матвієнко В.Т.]
ВП
ВК.3.06
Ймовірнісний аналіз алгоритмів [Маринич О.В.]
ВП
ОК.31
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра [Стоян В.А.]
ОД
ОК.29
Математична економіка [Волошин О.Ф.]
ОД
ОК.06
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності [Щербина В.І.]
ОД
ВК.2.08
Нечіткий аналіз [Волошин О.Ф.]
ВП
ВК.2.07
Технології моделювання динамічних систем [Стоян В.А.]
ВП
ВК.2.06
Моделі та методи аналізу нелінійних структурованих систем [Пічкур В.В.]
ВП
ВК.1.08
Сучасні методи оптимізації обчислень [Семенов В.В.]
ВП
ВК.1.07
Додаткові розділи оптимізації [Семенов В.В.]
ВП
ВК.1.06
Прикладні ітераційні методи [Риженко А.І.]
ВП