Програми навчальних дисциплін бакалаврів прикладної математики

Для вступників 2020-2021 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.01
Вступ до університецьких студій [Набока С.В.]
ОД
ННД.07
Іноземна мова [Ребенко М.Ю.]
ОД
ННД.09
Математичний аналіз [Номіровський Д.А.]
ОД
ННД.11
Алгебра та геометрія [Проскурін Д.П.]
ОД
ННД.13
Дискретна математика [Трохимчук Р.М.]
ОД
ННД.14
Програмування [Карнаух Т.О.]
ОД

2-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.03
Українська та зарубіжна культура [Омельченко В.Ю.]
ОД

3-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.3.02.01
Архітектура обчислювальних систем [Івохін Є.В.]
ВП
ДВС.3.02.02
Архітектура процесорів [Івохін Є.В.]
ВП
ДВС.3.02.03
Комп'ютерні методи обробки соціально-економічних даних [Колянова Т.В.]
ВП
ННД.10
Математичний аналіз [Номіровський Д.А.]
ОД
ННД.12
Диференційні рівняння [Хусаінов Д.Я.]
ОД
ННД.22
Теорія ймовірностей [Шарапов М.М.]
ОД
ННД.25
Вступ до Дослідження операцій [Якимів Р.Я.]
ОД
ННД.27
Об'єктно-орієнтоване програмування [Клюшин Д.А.]
ОД

4-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.3.01.01
Математична логіка та теорія алгоритмів [Зубенко В.В.]
ВП
ДВС.3.01.02
Моделі алгоритмів та логічні системи [Зубенко В.В.]
ВП
ДВС.3.01.03
Комп'ютерне моделювання і обробка даних мовою Python [Пічкур В.В.]
ВП
ННД.02
Науковий образ світу [Чолій В.Я.]
ОД
ННД.15
Функціональний аналіз [Клюшин Д.А.]
ОД
ННД.23
Математична статистика [Шарапов М.М.]
ОД
ННД.24
Комп'ютерна алгебра [Кузьмін А.В.]
ОД
ННД.26
Дослідження операцій [Якимів Р.Я.]
ОД

5-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.3.03.01
Аналіз даних [Слабоспицький О.С.]
ВП
ДВС.3.03.02
Математичні методи обробки інформації [Слабоспицький О.С.]
ВП
ДВС.3.03.03
Моделі та алгоритми в задачах штучного інтелекту [Черній Д.І.]
ВП
ННД.04
Філософія [Комар О.В.]
ОД
ННД.17
Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.]
ОД
ННД.18.01
Рівняння математичної фізики [Кузьмін А.В.]
ОД
ННД.19
Основи методів обчислень [Риженко А.І.]
ОД
ННД.21
Теорія керування [Пічкур В.В.]
ОД
ННД.29
Бази даних та інформаційні системи [Завадський І.О.]
ОД

6-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.01
Сучасні проблеми аналізу [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.1.02
Сучасні методи комп'ютерного моделювання [Ляшко С.І.]
ВП
ДВС.1.09
Курсова робота [Голубєва К.М.]
ВП
ДВС.2.01
Прикладні задачі варіаційного числення [Пічкур В.В.]
ВП
ДВС.2.02
Задачі аналізу та синтезу систем [Кулян В.Р.]
ВП
ДВС.2.09
Курсова робота [Черінй Д.І.]
ВП
ДВС.3.01
Додаткові розділи дослідження операцій [Якимів Р.Я.]
ВП
ДВС.3.02
Додаткові розділи аналізу та теорії ймовірностей [Іксанов О.М.]
ВП
ДВС.3.04.01
Системне програмування [Волохов В.М.]
ВП
ДВС.3.04.02
Розробка мовних процесорів [Волохов В.М.]
ВП
ДВС.3.04.03
Теоретичні основи інтелектуальних пристроїв [Кельник О.І.]
ВП
ДВС.3.05.01
Теорія прийняття рішень [Мащенко С.О.]
ВП
ДВС.3.05.02
Моделі та методи прийняття рішень [Мащенко С.О.]
ВП
ДВС.3.05.03
Операційні системи для мобільних платформ [Панченко Т.В.]
ВП
ДВС.3.09
Курсова робота [Самойленко І.В.]
ВП
ННД.05
Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.]
ОД
ННД.18.02
Рівняння математичної фізики [Кузьмін А.В.]
ОД
ННД.31
Виробнича практика [Стоян В.А.]
ОД

7-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.03
Методи інтегральних рівнянь [Номіровський Д.А.]
ВП
ДВС.1.04
Узагальнене оптимальне керування [Гуляницький А.Л.]
ВП
ДВС.1.05
Теорія різницевих методів [Молодцов О.І.]
ВП
ДВС.2.03
Прикладні задачі стійкості [Пічкур В.В.]
ВП
ДВС.2.04
Методи математичного моделювання [Стоян В.А.]
ВП
ДВС.2.05
Цифрова обробка інформації [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.03
Математичні основи генетики популяцій [Довгай Б.В.]
ВП
ДВС.3.04
Застосування теорії відновлення [Іксанов О.М.]
ВП
ДВС.3.05
Стохастичні моделі прикладної математики [Закусило О.К.]
ВП
ННД.08
Екологічні і економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.]
ОД
ННД.16
Математичне моделювання [Стоян В.А.]
ОД
ННД.20
Чисельний аналіз [Риженко А.І.]
ОД
ННД.28
Чисельні методи математичної фізики [Риженко А.І.]
ОД

8-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.06
Прикладні ітераційні методи [Риженко А.І.]
ВП
ДВС.1.07
Методи розв'язування обернених задач [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.1.08
Методи паралельних обчислень [Хіміч О.М.]
ВП
ДВС.2.06
Нечіткий аналіз [Волошин О.Ф.]
ВП
ДВС.2.07
Математичне та комп'ютерне моделювання [Стоян В.А.]
ВП
ДВС.2.08
Чисельні методи стійкості та чутливості [Пічкур В.В.]
ВП
ДВС.3.06
Ймовірнісний аналіз алгоритмів [Маринич О.В.]
ВП
ДВС.3.06.01.01
Випадкові процеси [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.01.02
Методи обчислювальної математики [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.3.06.02.01
Випадкові процеси [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.02.02
Обробка та розпізнавання зображень [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.06.03.01
Випадкові процеси [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.03.02
Математична теорія надійності [Мацак І.К.]
ВП
ДВС.3.06.04.01
Аналіз стохастичних динамічних систем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.04.02
Методи обчислювальної математики [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.3.06.05.01
Аналіз стохастичних динамічних систем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.05.02
Обробка та розпізнавання зображень [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.06.06.01
Аналіз стохастичних динамічних систем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.06.02
Математична теорія надійності [Мацак І.К.]
ВП
ДВС.3.07
Сучасні проблеми теорії ймовірностей [Закусило О.К.]
ВП
ДВС.3.08
Математичні моделі ціноутворення опціонів [Самойленко І.В.]
ВП
ННД.6
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності [Щербина В.І.]
ОД
ННД.30
Математична економіка [Волошин О.Ф.]
ОД
ННД.32
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра [Стоян В.А.]
ОД