Програми навчальних дисциплін бакалаврів прикладної математики

Для вступників 2019-2020 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

ННД.0
Дисципліни (Викладач)
Блок
ННД.01
Вступ до університетських студій (Набока С.В.)
ОД
ННД.07
Іноземна мова (Ребенко М.Ю.)
ОД
ННД.09
Математичний аналіз (Анікушин А.В., Затула Д.В., Молодцов О.І., Номіровський Д.А., Рубльов Б.В.)
ОД
ННД.11
Алгебра та геометрія (Проскурін Д.П.)
ОД
ННД.13
Дискретна математика (Трохимчук Р.М.)
ОД
ННД.14
Програмування (Карнаух Т.О.)
ОД

2-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ННД.03
Українська та зарубіжна культура (Омельченко В.Ю.)
ОД

3-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВС.3.02.01
Архітектура обчислювальних систем (Івохін Є.В.)
ВП
ДВС.3.02.02
Архітектура процесорів (Івохін Є.В.)
ВП
ННД.10
Математичний аналіз (Анікушин А.В., Затула Д.В., Молодцов О.І., Номіровський Д.А., Рубльов Б.В.)
ОД
ННД.12
Диференціальні рівняння (Хусаінов Д.Я.)
ОД
ННД.22
Теорія ймовірностей (Шарапов М.М.)
ОД
ННД.25
Вступ до дослідження операцій (Якимів Р.Я.)
ОД
ННД.27
Об’єктно-орієнтоване програмуваня (Клюшин Д.А.)
ОД

4-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВС.3.01.01
Математична логіка та теорія алгоритмів (Зубенко В.В.)
ВП
ДВС.3.01.02
Моделі алгоритмів та логічні системи (Зубенко В.В.)
ВП
ННД.02
Науковий образ світу (Чолій В.Я.)
ОД
ННД.15
Функціональний аналіз (Клюшин Д.А.)
ОД
НДД.23
Математична статистика (Шарапом М.М.)
ОД
ННД.24
Комп’ютерна алгебра (Кузьмін А.В.)
ОД
ННД.26
Дослідження операцій (Якимів Р.Я.)
ОД

5-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.3.03.01
Аналіз даних [Слабоспицький О.С.]
ВП
ДВС.3.03.02
Математичні методи обробки інформації [Слабоспицький О.С.]
ВП
ННД.04
Філософія [Комар О.В.]
ВП
ННД.17
Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.]
ОД
ННД.18.01
Рівняння математичної фізики [Кузьмін А.В.]
ОД
ННД.19
Основи методів обчислень [Риженко А.І.]
ОД
ННД.21
Теорія керування [Пічкур В.В.]
ОД
ННД.29
Бази даних та інформаційні системи [Завадський І.О.]
ОД

6-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.01
Сучасні проблеми аналізу [Семенов В.В.]"
ВП
ДВС.1.02
Сучасні методи комп'ютерного моделювання [Ляшко С.І.]"
ВП
ДВС.1.09
Курсова робота [Голубєва К.М.]"
ВП
ДВС.2.01
Прикладні задачі варіаційного числення [Пічкур В.В.]"
ВП
ДВС.2.02
Задачі аналізу та синтезу систем [Кулян В.Р.]"
ВП
ДВС.2.09
Курсова робота [Стоян В.А.]"
ВП
ДВС.3.04.01
Системне програмування [Волохов В.М.]"
ВП
ДВС.3.04.02
Розробка мовних процесорів [Волохов В.М.]"
ВП
ДВС.3.04.03
Теоретичні основи інтелектуальних пристроїв [Кельник О.І.]"
ВП
ДВС.3.05.01
Теорія прийняття рішень [Мащенко С.О.]"
ВП
ДВС.3.05.02
Моделі та методи прийняття рішень [Мащенко С.О.]"
ВП
ДВС.3.09
Курсова робота [Самойленко І.В.]"
ВП
ДВС.3.01
Додаткові розділи дослідження операцій [Якимів Р.Я.]"
ВП
ДВС.3.02
Додаткові розділи аналізу та теорії ймовірностей [Іксанов О.М.]"
ВП
ННД.05
Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.]"
ОД
ННД.18.02
Рівняння математичної фізики [Кузьмін А.В.]"
ОД
ННД.31
Виробнича практика [Стоян В.А.]"
ОД

7-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.03
Методи інтегральних рівнянь [Номіровський Д.А.]
ВП
ДВС.1.04
Узагальнене оптимальне керування [Гуляницький А.Л.]
ВП
ДВС.1.05
Теорія різницевих методів [Молодцов О.І.]
ВП
ДВС.2.03
Прикладні задачі стійкості [Пічкур В.В.]
ВП
ДВС.2.04
Методи математичного моделювання [Стоян В.А.]
ВП
ДВС.2.05
Цифрова обробка інформації [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.03
Математичні основи генетики популяцій [Довгай Б.В.]
ВП
ДВС.3.04
Застосування теорії відновлення [Іксанов О.М.]
ВП
ДВС.3.05
Стохастичні моделі прикладної математики [Закусило О.К.]
ВП
ННД.08
Екологічні та економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.]
ОД
ННД.16
Математичне моделювання [Стоян В.А.]
ОД
ННД.20
Чисельний аналіз [Риженко А.І.]
ОД
ННД.28
Чисельні методи математичної фізики [Риженко А.І.]
ОД

8-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ДВС.1.06
Прикладні ітераційні методи [Риженко А.І.]
ВП
ДВС.1.07
Методи розв'язування обернених задач [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.1.08
Методи паралельних обчислень [Хіміч О.М.]
ВП
ДВС.2.06
Нечіткий аналіз [Волошин О.Ф.]
ВП
ДВС.2.07
Математичне та комп'ютерне моделювання [Стоян В.А.]
ВП
ДВС.2.08
Чисельні методи стійкості та чутливості [Пічкур В.В.]
ВП
ДВС.3.06.01.01
Випадкові процеси [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.01.02
Методи обчислювальної математики [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.3.06.02.01
Випадкові процеси [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.02.02
Обробка та розпізнавання зображень [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.06.03.01
Випадкові процеси [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.03.02
Математична теорія надійності [Мацак І.К.]
ВП
ДВС.3.06.04.01
Аналіз стохастичних динамічних систем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.04.02
Методи обчислювальної математики [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.3.06.05.01
Аналіз стохастичних динамічних систем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.05.02
Обробка та розпізнавання зображень [Матвієнко В.Т.]
ВП
ДВС.3.06
Ймовірнісний аналіз алгоритмів [Маринич О.В.]
ВП
ДВС.3.06.06.01
Аналіз стохастичних динамічних систем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.3.06.06.02
Математична теорія надійності [Мацак І.К.]
ВП
ДВС.3.07
Сучасні проблеми теорії ймовірностей [Закусило О.К.]
ВП
ДВС.3.08
Математичні моделі ціноутворення опціонів [Самойленко І.В.]
ВП
ННД.06
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності [Щербина В.І.]
ОД
ННД.30
Математична економіка [Волошин О.Ф.]
ОД
ННД.32
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра [Стоян В.А.]
ОД