Програми навчальних дисциплін бакалаврів прикладної математики

Для вступників 2018-2019 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

ННД.0
Дисципліни (Викладач)
Блок
ННД.01
Вступ до університетських студій (Набока С.В.)
ОД
ННД.07
Іноземна мова (Ребенко М.Ю.)
ОД
ННД.09
Математичний аналіз (Анікушин А.В., Затула Д.В., Молодцов О.І., Номіровський Д.А., Рубльов Б.В.)
ОД
ННД.11
Алгебра та геометрія (Проскурін Д.П.)
ОД
ННД.13
Дискретна математика (Трохимчук Р.М.)
ОД
ННД.14
Програмування (Карнаух Т.О.)
ОД

2-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ННД.03
Українська та зарубіжна культура (Омельченко В.Ю.)
ОД

3-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВВ.05
Теорія ймовірностей (Шарапов М.М.)
ОД
ДВВ.08
Вступ до дослідження операцій (Якимів Р.Я.)
ОД
ДВВ.10
Об’єктно-орієнтоване програмуваня (Клюшин Д.А.)
ОД
ДВС.3.02.01
Архітектура обчислювальних систем (Бондарчук Ю.В.)
ВП
ДВС.3.02.02
Архітектура обчислювальних машин (Бондарчук Ю.В.)
ВП
ННД.10
Математичний аналіз (Анікушин А.В., Затула Д.В., Молодцов О.І., Номіровський Д.А., Рубльов Б.В.)
ОД
ННД.12
Диференціальні рівняння (Хусаінов Д.Я.)
ОД

4-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВВ.06
Математична статистика (Шарапов М.М.)
ОД
ДВВ.07
Комп’ютерна алгебра (Кузьмін А.В.)
ОД
ДВВ.09
Дослідження операцій (Якимів Р.Я.)
ОД
ДВС.3.01.01
Математична логіка та теорія алгоритмів (Зубенко В.В.)
ВП
ДВС.3.01.02
Моделі алгоритмів та логічні системи (Зубенко В.В.)
ВП
ННД.02
Науковий образ світу (Чолій В.Я.)
ОД
ННД.15
Функціональний аналіз (Клюшин Д.А.)
ОД

5-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВВ.01
Рівняння математичної фізики (Кузьмін А.В.)
ОД
ДВВ.02
Основи методів обчислень (Риженко А.І.)
ОД
ДВВ.04
Теорія керування (Пічкур В.В.)
ОД
ДВВ.12
Бази даних та інформаційні системи (Завадський І.О.)
ОД
ДВС.3.03.01
Аналіз даних (Слабоспицький О.С.)
ОД
ДВС.3.03.02
Математичні методи обробки інформації (Слабоспицький О.С.)
ОД
ННД.04
Філософія (Комар О.В.)
ОД
ННД.05
Соціально-політичні студії (Тащенко А.Ю.)
ОД
ННД.17
Теорія функцій комплексної змінної (Анікушин А.В., Молодцов О.І., Оноцький В.В., Семенов В.В.)
ОД

6-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВВ.03
Чисельний аналіз (Риженко А.І.)
ОД
ДВС.1.09
Курсова робота
ВП
ДВС.3.01
Статичничні задачі дослідження операцій, Нечіткі множини в задачах математичного програмування (Закусило О.К., Мацак І.К.)
ВП
ДВС.3.02
Сучасні проблеми прикладної математики (Іксанов О.М., Проскурін Д.П.)
ВП
ДВС.1.01
Сучасні проблеми аналізу (Семенов В.В.)
ВП
ДВС.1.02
Сучасні методи комп’ютерного моделювання (Ляшко С.І., Кузьмін А.В.)
ВП
ДВС.2.01
Прикладні задачі стійкості та керування (Пічкур В.В., Волощук С.Д.)
ВП
ДВС.2.02
Математичні задачі аналізу та синтезу складних систем (Кулян В.Р., Шатирко А.В.)
ВП
ДВС.2.09
Курсова робота
ВП
ДВС.3.04.01
Системне програмування (Волохов В.М.)
ВП
ДВС.3.04.02
Розробка мовних процесорів (Волохов В.М.)
ВП
ДВС.3.04.03
Теоретичні основи інтелектуальних пристроїв (Кельник О.І.)
ВП
ДВС.3.05.01
Теорія прийняття рішень (Мащенко С.О.)
ВП
ДВС.3.05.02
Моделі та методи прийняття рішень (Мащенко С.О.)
ВП
ДВС.3.09
Курсова робота
ВП
ННД.08
Екологічні і економічні процеси та їх моделювання (Колянова Т.В.)
ВП

7-й семестр

ННД.0
Дисципліни
Блок
ДВВ.11
Чисельні методи математичної фізики (Риженко А.І.)
ОД
ДВС.1.03
Методи інтегральних рівнянь (Номіровський Д.А.)
ВП
ДВС.1.04
Узагальнене оптимальне керування (Гуляницький А.Л., Затула Д.В.)
ВП
ДВС.1.05
Теорія різнецевих схем (Молодцов О.І., Оноцький В.В.)
ВП
ДВС.2.03
Екстремальні задачі та варіаційне числення (Харченко І.І.)
ВП
ДВС.2.04
Моделі та методи математичного моделювання (Стоян В.А.)
ВП
ДВС.2.05
Цифрова обробка інформації (Матвієнко В.Т.)
ВП
ДВС.3.03
Ймовірнісний аналіз алгоритмів (Маринич О.В.)
ВП
ДВС.3.04
Застосування теорії відновлення (Іксанов О.М.)
ВП
ДВС.3.05
Стохастичні моделі прикладної математики (Закусило О.К., Мацак І.К.)
ВП
ДВС.3.06.01
Випадкові процеси (Савчук М.М.)
ВП
ДВС.3.06.02
Аналіз стохастичних динамічних систем (Савчук М.М.)
ВП
ННД.16
Математичне моделювання (Стоян В.А.)
ОД
ННД.18
Виробнича практика "Чисельне моделювання динаміки систем"
ОД

8-й семестр

Дисципліни
Блок
ДВВ.13
Математична економіка (Волошин О.Ф.)
ВП
ДВС.1.06
Прикладні ітераційні методи (Риженко А.І., Денисов С.В.)
ОД
ДВС.1.07
Методи розв’язування обернених задач (Семенов В.В.)
ОД
ДВС.1.08
Методи паралельних обчислень (Хіміч О.М.)
ОД
ДВС.2.06
Дослідження структурно-заданих систем (Волошин О.Ф.)
ОД
ДВС.2.07
Технології математичного та комп’ютерного моделювання (Стоян В.А., Хусаїнов Д.Я.)
ОД
ДВС.2.08
Прикладні задачі теорії стійкості (Пічкур В.В.)
ОД
ДВС.3.06
Ймовірнісний аналіз алгоритмів (Маринич О.В.)
ОД
ДВС.3.07
Теорія масового обслуговування (Юрачківський А.П.)
ОД
ДВС.3.07.01
Сучасні методи обчислювальної математики (Ляшко С.І.)
ОД
ДВС.3.07.02
Обробка та розпізнавання зображень (Матвієнко В.Т.)
ОД
ДВС.3.07.03
Математична теорія надійсності (Мацак І.К.)
ОД
ДВС.3.08
Оптимальна зупинка ланцюгів Маркова (Самойленко І.В.)
ОД
ННД.06
Вибрані розділи трудового права і основ підприємніцької діяльності (Богдан І.А.)
ВП
ННД.19
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра
ВП