Програми навчальних дисциплін

Для вступників 2016-2018 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ПІ — блок вибору "Програмна інженерія".
  • ВП1 — вибірковий перелік №1.
  • ВП2 — вибірковий перелік №2.
  • ВП3 — вибірковий перелік №3.
  • ВП4 — вибірковий перелік №4.

3-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгоритми та складність
ОД
2
Загальна алгебра
ОД
3
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
ОД
4
Соціально-політичні студії
ОД
5
Теорія алгоритмів та математична логіка
ОД
6
Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика
ОД
7
Українська та зарубіжна культура
ОД
8
Управління динамічними системами
ОД

4-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгоритми та складність
ОД
2
Аналіз даних
ОД
3
Екологічні та економічні процеси та їх моделювання
ОД
4
Загальна алгебра
ОД
5
Науковий образ світу
ОД
6
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
ОД
7
Розробка WEB-орієнтованих систем
ОД
8
Теорія алгоритмів та математична логіка
ОД

5-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Дослідження операцій
ОД
2
Моделювання систем
ОД
3
Об'єктно-орієнтоване програмування
ОД
4
Операційні системи
ОД
5
Організація баз даних та знань
ОД
6
Структурна теорія цифрових автоматів
ОД
7
Філософія
ОД
8
Чисельні методи в інформатиці
ОД

6-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Інформаційні системи
ОД
2
Комп'ютерна графіка
ПІ
3
Курсова робота
ПІ
4
Об'єктно-орієнтоване програмування
ОД
5
Обробка зображень
ПІ
6
Операційні пристрої та методи їх синтезу
ВП2
Математичні основи обчислювальної геометрії
ВП2
7
Основи криптології
ПІ
8
Основи побудови компіляторів
ОД
9
Розподілені обчислення
ПІ

7-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Розробка мультимедійних систем
ВП3
Видавничі системи
ВП3
2
Виробнича практика "Сучасні інформаційні системи та технології"
ОД
3
Груповий проект з технологій програмування
ПІ
4
Іноземна мова
ОД
5
Інформаційні системи
ОД
6
Комп'ютерні мережі
ПІ
7
Метапрограмування
ПІ
8
Нейронні мережі
ПІ
9
Програмна інженерія
ПІ

8-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОД
2
Експертні системи
ВП1
3D графіка
ВП1
3
Комп'ютерні мережі
ПІ
4
Математичні основи захисту інформації
ПІ
5
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
ОД
6
Програмування з обмеженнями
ВП4
Комп'ютерна алгебра
ВП4
7
Системи штучного інтелекту
ПІ
8
Функціональне програмування
ПІ