ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРІВ CИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Для вступників 2019-2020 років

Додаткова інформація на сайті кафедри Прикладної статистики

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.01
Вступ до університетських студій [Набока С.В.]
ОД
ННД.06
Іноземна мова [Ребенко М.Ю.]
ОД
ННД.09
Алгебра та геометрія [Проскурін Д.П.]
ОД
ННД.10
Дискретна математика [Трохимчук Р.М.]
ОД
ННД.11
Математичний аналіз [Александрович І.М.]
ОД
ННД.13
Програмування [Карнаух Т.О.]
ОД

2-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.02
Українська та зарубіжна культура [Омельченко В.Ю.]
ОД
ННД.06
Іноземна мова [Ребенко М.Ю.]
ОД
ННД.09
Алгебра та геометрія [Проскурін Д.П.]
ОД
ННД.10
Дискретна математика [Трохимчук Р.М.]
ОД
ННД.11
Математичний аналіз [Александрович І.М.]
ОД
ННД.13
Програмування [Карнаух Т.О.]
ОД

3-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.12
Математичний аналіз 2 [Александрович І.М.]
ОД
ННД.14
Архітектура обчислювальних систем [Івохін Є.В.]
ОД
ННД.23
Вступ до дослідження операцій [Якимів Р.Я]
ОД
ННД.24
Диференціальні рівняння [Коробова М.В.]
ВП
ННД.25
Комп’ютерні мережі [Ставровський А. Б.]
ВП
ДВС.3.01.02
Парадигми програмувння [Шарапов М.М.]
ВП
ДВС.3.08.01
Програмні засоби обробки соціально-економічної інформації [Колянова Т.В.]
ВП
ДВС.3.08.02
Комп’ютерні методи обробки соціально-економічних даних [Колянова Т.В.]
ВП

4-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.12
Математичний аналіз 2 [Александрович І.М.]
ОД
ННД.26
Теорія ймовірностей та математична статистика [Чечельницький О.А.]
ОД
ННД.29
Теорія алгоритмів та математична логіка [Нікітченко М.С.]
ОД
ННД.31
Основи проектування баз даних [Івохін Є.В.]
ОД
ДВС.3.02.01
Дослідження операцій [Якимів Р.Я.]
ВП
ДВС.3.02.02
Математичні основи дослідження операцій [Якимів Р.Я.]
ВП

5-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.03
Філософія [Петрушенков С.П.]
ОД
ННД.07
Науковий образ світу [Чолій В.Я.]
ОД
ННД.15
Теорія прийняття рішень [Мащенко С.О.]
ОД
ННД.16
Системний аналіз [Зінько П.М]
ОД
ННД.26
Теорія ймовірностей та математична статистика [Чечельницький О.А.]
ОД
ННД.27
Системна оптимізація [Доленко Г.О.]
ОД
ННД.28
Чисельні методи [Голубєва К.М.]
ОД
ДВС.3.07.01
Теорія керування [Кулян В.Р.]
ВП
ДВС.3.07.02
Методи керування динамічними системами [Кулян В.Р.]
ВП

6-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.16
Системний аналіз [Зінько П.М]
ОД
ННД.17
Аналіз даних [Слабоспицький О.С.]
ОД
ННД.20
Виробнича практика [Лівінська Г.В.]
ОД
ННД.30
Інформаційні технології управління [Доленко Г.О.]
ОД
ДВС.1.01
Теорія ігор [Мащенко С.О.]
ВП
ДВС.1.02
Моделі оптимізації систем [Івохін Є.В.]
ВП
ДВС.2.01.01
Математична демографія та моделювання випадкових процесів. Модуль 1. Математична демографія [Шарапов М.М.]
ВП
ДВС.2.01.02
Математична демографія та моделювання випадкових процесів. Модуль 2. Моделювання випадкових процесів [Розора І.В.]
ВП
ДВС.2.02
Теорія масового обслуговування [Лебєдєв Є.О., Розора І.В.] Модуль 1. Методи та алгоритми теорії масового обслуговування Модуль 2. Алгоритми та методи моделювання випадкових процесів
ВП
ДВС.3.04.01
Функціональний аналіз [Семенов В.В.]
ВП
ДВС.3.04.02
Міри та інтеграл Лебега [Семенов В. В.]
ВП

7-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.06
Іноземна мова [Ребенко М.Ю.]
ОД
ННД.08
Екологічні і економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.]
ОД
ННД.18
Конфліктно-керовані системи [Мащенко С.О.]
ОД
ННД.32
Операційні системи [Бондарчук Ю.В.]
ОД
ДВС.1.03
Прийняття рішень в кризових ситуаціях [Доленко Г.О.]
ВП
ДВС.1.04
Методи оптимізації систем великої розмірності [Зінько П.М.]
ВП
ДВС.2.03
Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності [Слабоспицький О.С.]
ВП
ДВС.2.04.01
Симетрична криптографія [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.2.01.02
Декомпозиційні методи дискретної оптимізації [Семенова Н.В.]
ВП
ДВС.2.01.03
Математичні методи вимірювання економічного ризику [Макушенко І.А.]
ВП
ДВС.3.05.01
Системне програмування [Волохов В.М.]
ВП
ДВС.3.05.02
Теорія та практика мовних процесорів [Волохов В.М.]
ВП
ДВС.3.07.02
Теорія керування [Кулян В.Р.]
ВП
ДВС.3.07.02
Методи керування динамічними системами [Кулян В.Р.]
ВП

8-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.04
Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.]
ОД
ННД.05
Вибрані розділи трудового права [Богдан І.А.]
ОД
ННД.19
Актуарна математика [Лебєдєв Є.О.]
ОД
ННД.22
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи [Шарапов М.М.]
ОД
ННД.33
Рівняння математичної фізики [Черній Д.І.]
ОД
ДВС.1.05
Прикладні проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу [Акіменко В.В.]
ВП
ДВС.1.06
Бази знань [Акіменко В.В.]
ВП
ДВС.2.05.01
Математичні моделі пенсійного та медичного страхування для студентів [Чечельницький О.А.]
ВП
ДДВС.2.05.02
Асиметрична криптографія та криптосистеми з відкритим ключем [Савчук М.М.]
ВП
ДВС.2.06.01
Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 1. Імовірносні основи методу імітаційного моделювання [Шарапов М.М.]
ВП
ДВС.2.06.02
Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 2. Методи оцінювання в прикладних дослідженнях [Розора І.В.]
ВП
ДВС.2.06.03
Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 3. Сучасні проблеми дискретної оптимізації [Семенова Н.В.]
ВП
ДВС.3.01.01
Об’єктно-орієнтоване програмування [Денисов С.В.]
ВП
ДВС.3.03.01
Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.]
ВП
ДВС.3.03.02
Комплексний аналіз [Анікушин А.В.]
ВП
ДДВС.3.06.01
Бази даних та інформаційні системи [Кулябко П.П.]
ВП
ДДВС.3.06.02
Організація баз даних [Федорус О.М.]
ВП