СПИСОК бакалаврських робіт

студентів ІV курсу

кафедри ДО на 2020-2021 н.р.


ПІБ студента Тема бакалаврської роботи Науковий керівник
1 Проскуріна Анна Данилівна «Узагальнені процедури вибору лідера та випадкові просіювання». Доцент Маринич Олександр Віталійович
2 Круглєня Олександр Сергіійович «Зображення деформованих комутаційних співвідношень». Доцент Проскурін Данило Павлович
3 Башук Олексій Олексійович « К-опуклі оболонки випадковий вибірок». Доцент Маринич Олександр Віталійович
4 Кравченко Артем Вікторович « Слабка збіжність процесів дробового ефекту». Професор Іксанов Олександр Маратович
5 Купченко Ігор Вячеславович «Моделювання процесів з внутрішнім конфліктом». Доцент Самойленко Ігор Валерійович
6 Гудзенко Дмитро Станіславович «L_p-збіжність мартингала Біггінса з комплексним параметром». Професор Іксанов Олександр Маратович
7 Майстренко Олександр Сергійович «Застосування методів градієнтного спуску у аналізі даних». Доцент Якимів Роман Ярославович
8 Поліщук Павло Сергійович « Задачі нелінійного програмування». Доцент Якимів Роман Ярославович
9 Краєвський Олександр Святославович « Характеристика алгоритмів розв'язання задачі на максимальний потік». Доцент Якимів Роман Ярославович
10 Русін В'ячеслав Олександрович «Комбінування машинного навчання та класичних алгоритмів для торгівлі Forex». Асистент Денисов Сергій Вікторович кафедри ОМ.
11 Пицко Андрій Ярославович « Імітаційне моделюванням деяких територіально-розподілених систем обслуговування». Професор Мацак Іван Каленикович
12 Шишацький Андрій Вікторович «Деформація антикомутаційних співвідношень». Доцент Проскурін Данило Павлович
13 Корнілевський Євген Ігорович «Теорія відновлення на деревах (проміжні рівні) ». Професор Іксанов Олександр Маратович
14 Бандерс Марія Миколаївна « Порівняльна характеристика та реалізація алгоритмів розв‘язання задачі Комівояжера» Доцент Якимів Роман Ярославович
15 Орган Богдан Сергійович «Критерії існування однобічних експоненціальних моментів випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями». Професор Іксанов Олександр Маратович
16 Демченко Ярослав Трохимович "Дослідження ефективних алгоритмів кластерізації" Асистент Денисов Сергій Вікторович
17 Шуляк Нікіта Віталійович «Теорія відновлення на деревах (початкові рівні) ». Професор Іксанов Олександр Маратович
18 Косих Анатолій Дмитрович «Імітаційне моделювання процесів в резервованих системах теорії надійності». Професор Мацак Іван Каленикович
19 Римар Олексій Сергійович «Посилений закон великих чисел та слабка збіжність дисконтовиних випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями». Професор Іксанов Олександр Маратович
20 Андрушко Любомир Ярославович «Часткові ізометрії та узагальнені розклади Вольда». Доцент Проскурін Данило Павлович
21 Білоножко Аліна Вадимівна «Застосування задач цілочисельного програмування». Доцент Якимів Роман Ярославович
22 Гагурін Євгеній Русланович «Оптимальне визначення найкращого об’єкта при можливості повернення. знаходження порогового рівня» Професор Закусило Олег Каленикович
23 Грищенко Іван Євгенійович «Аналіз данних типу залишкового часу життя на ПК ». Професор Мацак Іван Каленикович
24 Костогриз Руслан Олександрович «Закон повторного логарифма для дисконтованих випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями». Професор Іксанов Олександр Маратович
Теми мігістерських робітДО - 2 курс магістри
1 Артюхов Роман Вячеславович Тема магістерської роботи: «Оптимальне резервування при кількох обмеженнях». Професор Мацак Іван Каленикович
2 Дєєв Сергій Сергійович Тема магістерської роботи: «Агентне порогове моделювання соціальної динаміки на складних мережах». Доцент Якимів Роман Ярославович
3 Зюбіна Анна Володимирівна Тема магістерської роботи: «Багатопараметричні деформації канонічних антикомутаційних співвідношень». Доцент Проскурін Данило Павлович
4 Огійчук Артем Олександрович Тема магістерської роботи: «Застосування нейромереж до розпізнавання автомобілів». Доцент Проскурін Данило Павлович
5 Поліщук Орест Володимирович Тема магістерської роботи: «Автоматизована система реферування текстових документів з використанням методів машинного навчання». Доцент Маринич Олександр Віталійович
6 Сало Назар Михайлович Тема магістерської роботи: «Динамічні системи з внутрішнім конфліктом». Доцент Самойленко Ігор Валерійович
7 Смакович Олександр Михайлович Тема магістерської роботи: «Граничні теореми для числа нульових приростів у випадковому блуканні з бар'єром». Професор Іксанов Олександр Маратович
8 Шутка Віталій Сергійович тел.0955178868 Тема магістерської роботи: «Випадкові еволюції у багатовимірних просторах». Доцент Самойленко Ігор Валерійович

кафедри ДО на 2019-2020 н.р.


П.І.Б. студента Тема бакалаврської роботи Науковий керівник
1 Бабич Вікторія Сергіївна Зображення деформацій антикомутитаційних співвідношень Проскурін Д.П.
2 Захарін Гліб Олександрович Порівнялбна характеристика та реалізація алгоритмів розв'язання задачі про максимальний потік на мережі.Модифікований алгоритм розв'язання задачі про максимальний потік на мережі Якимlв Р.Я.
3 Захарченко Анастасія Ігорівна Алгоритми криптографії на еліптичних кривих Маринич О.В.
4 Звєрєв Ігор Андрійович Випуклі міноранти випадкових блукань Маринич О.В.
5 Кавака Марія Андріївна Рівняння коливання струни з випадковими зовнішніми впливами Довгай Б В
6 Камінська Єлизавета Юріївна Розв'язання задачі комівояжера за допомогою нейронної мережі Якимlв Р.Я.
7 Король Марія Аркадіївна Методи і моделі прогнозування та планування попиту. Вплив цінової еластичності на моделі прогнозування Довгай Б В
8 Косенко Валентина Сергіївна Техніки аналізу середовища функціонування Якимlв Р.Я.
9 Кузнєцов Владислав Сергійович Імітаційне моделювання резервованої системи та граничні оцінки ймовірності безвідмовної роботи Мацак І.К
10 Лисенко Микита Дмитрович Розклад Вольда в С*-алгебрах Проскурiн Д.П.
11 Литвиненко Денис Олександрович Порівняльна характеристика нестандартних градієнтних методів розв’язання задач нелінійного програмування Якимlв Р.Я.
12 Ломако Богдан Володимирович Методи прогнозування й моделі поширення епідемії Dенисов С.В.
13 Маматюсупов Дмитрій Олегович К-теорія С*-алгебр Проскурін Д.П.
14 Маслюков Микита Вадимович Проектування сучасної, надійної та відмовостійкої мікросервісної архітектури Галкін
15 Моргунова Катерина Дмитрівна Сучасні методи планування ресурсів підприємства Cамойленко І.В.
16 Мячков Владислав Вікторович Алгоритм трасування променів для 3D сцени в реальному часі Денисов С.В.
17 Панько Олена Богданівна Аналіз математичних моделей тривалості життя на ПК Мацак І.К.
18 Рець Вадим Олександрович Алгоритми для динамічного підбору структури нейронних мереж Голубєвa К.М.
19 Стасюк Назарій Врордимирович Зображення деформацій Ліфа тензорних добутків Проскурiн Д.П.
20 Стасюк Тетяна Русланівна «Задача про p-медіану та її AMPL-реалізація» Якимів Р.Я.
21 Францева Олександра Юріївна Гарантоване функціонювання складних систем в умовах багатофакторних ризиків Cамойленко І.В.
22 Чуніхін Едуард Андрійович Забеспечення систем типовими елементами заміни Мацак І.К.