СПИСОК бакалаврських робіт

студентів ІV курсу

кафедри МСС на 2019-2020 н.р.


П.І.Б.студента Тема бакалаврської роботи Науковий керівник
1 Бондаренко Ярослав Олександрович Математичне моделювання екологічних систем та процесів К.ф.-м.н. Солодун О.В.
2 Ву Лєна Керованість з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем Доцент Пічкур В.В.
3 Горбатюк Владислав Андрійович Прогнозування геомагнітних індексів з використанням нейромереж Д.ф.-м.н. Яценко В.О.
4 Деренюк Анна Михайлівна Математичне моделювання нестаціонарної течії навколо нерухомої перешкоди Доцент Черній Д.І.
5 Жук Антон Сергійович Дослідження динаміки руху пучків заряджених частинок у лінійному прискорювачі Доцент Харченко І.І.
6 Коваленко Ольга Валентинівна Оптимальнi оцiнки практичної стiйкостi лiнiйних систем Доцент Пічкур В.В.
7 Колесниченко Богдан Олегович Вплив запізнень в диференціальних рівняннях моделей гонки озброєнь Річардсона Доцент Шатирко А.В.
8 Коробенко Дар'я Олексіївна Нечіткі оптимізаційні задачі на основі моделі Леонтьєва-Форда Доцент Коробова М.В.
9 Куковська Єлизавета Володимирівна Оптимальне розташування датчиків якості повітря. Задача опису забрудненої території з мінімізацією точок збору проб Доцент Кулян В.Р.
10 Мельниченко Ольга Миколаївна Використання методу динамічного програмування в задачах дискретної оптимізації та створення відповідного програмного забезпечення Доцент Харченко І.І.
11 Подкопаєв Валерій Павлович Математичне моделювання динаміки просторово розподілених параболічних систем Професор Стоян В.А.
12 Пономаренко Нікіта Володимирович Моделювання та візуалізація динаміки пучків заряджених частинок у лінійних прискорювачах Доцент Харченко І.І.
13 Саф'янов Максим Костянтинович Прогнозування космічної погоди з використанням нейромереж Д.ф.-м.н. Яценко В.О.
14 Скутніцька Анжела Олегівна Переведення дискретної лінійної системи з початкового положення в найменший окіл кінцевого стану Доцент Пічкур В.В.
15 Стасів Ярослав Васильович Застосування методу нейронних мереж для розробки інтелектуальної системи відеонагляду Доцент Кулян В.Р.