НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Проблеми та методи оптимізації"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:професор Семенов Володимир Вікторович, д.ф.-м.н.

Конспект лекцій до курсу "Проблеми та методи оптимізації"

Лекції

Завдання для самостійної роботи

Контрольні запитання