НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Філософія науки та інновацій"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладачі:професор Чуйко Вадим Леонідович, д.філос.наук, доцент Черній Дмитро Іванович, к.ф.-м.н.

Конспект лекцій до курсу "Філософія науки та інновацій"

Лекції

Завдання для самостійної роботи

Література до курсу:

  1. Анисимов А.В. Компьютерная лингвистика для всех.- К.: Наукова думка.-1991г.,2008с.
  2. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярних интегральных уравнений и вычислительные технологи.-К.: Издательство «Юстон» 2016, 380с.
  3. Егоркин В.Г. Философия инноваций.
  4. Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки. // Інфрмаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». / Міністерство освіти і науки України. Ужгородський національний університет ННІ євроінтеграційних досліджень/ Випуск 4 Ужгород – 2015.
  5. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущого.-М.: «Эдиториал УРСС»-2001.,286с.
  6. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейная динамика и хаос..-М.: «Эдиториал УРСС»-2006.,286с.
  7. Наука та інновації. Науково-практичний журнал національної академії наук України
  8. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України ; Верховна рада України. – 2002. – № 36.
  9. Постон Тим,Стюарт Иєн Теория катастроф и ее приложения.-М.: Мир.- 1980.-608с.
  10. Яровенко Т. С. Види інновацій в освіті та їх класифікація. // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара