Верес Максим Миколайович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 607
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: паралельні та розподілені обчислення, методи об’єктно орієнтованого програмування, інформаційні системи, управління інформацією

Читає курси:

Основи програмування
Програмування
Алгоритми та складність
Розподілені обчислення
Кластерні розрахунки
Методи об'єктно-орієнтованого програмування

Публікації:

  1. Верес М.М., Галкін О.В. Програмування на С++. Конспект лекцій. Методичний посібник (гриф МОН). // Київ, – 2009. – 159 с.
  2. Верес М.М., Наконечний А.Г. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. // Київ, Логос, 2007. – 116 с.
  3. Верес М.М., Галкін О.В. Функціональне програмування. лямбда – числення в мовах haskell та f#. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011, – №1, – с. 103–107.
  4. Верес М.М., Демківський Є.О., Щербакова Ю.В. Ефективність паралельних алгоритмів обчислення матричного добутку. // Ж.: "Проблемы информационных технологий". – 2010, – № 1 (007), – с. 36-40.