Пашко Анатолій Олексійович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 405
Телефон:
E-mail:
Наукові інтереси: теорія випадкових процесів, статистичне моделювання, теорія чисел, захист інформації

Читає курси:

Бази даних
Комп'ютерна алгебра

Публікації:

  1. Пашко А.О. Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових процесів у рівномірній метриці // Вісник Київського університету. Механіка. Математика. – 2001, №6. – С.42-47.
  2. Пашко А.А. Численное моделирование субгауссовских случайных процессов с заданной точностью // Вестник НТУ ХПИ. – 2003, №19. - С.115-120.
  3. Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора. Моделювання випадкових процесів та полів // Київ. - ВПЦ Задруга. - 2007. - 230 с.
  4. В.Й. Дзямко, А.І. Моца, А.О. Пашко Точність в Lp(Sd) та надійність моделювання лінійних ізотропних полів на сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2011, Випуск №4. - С.16-19.
  5. Пашко А.О. Чисельне моделювання гауссових однорідних випадкових полів // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2013, вип. 24., № 1. - С. 116-120.
  6. A.A. Pashko A simulation of sub-Gaussian random fields on a sphere of Orlicz spaces // Taurida Journal of Computer science theory and Mathematics. - 2013, №2. – P. 114-123.
  7. Козаченко Ю.В., А.А. Пашко Оценка скорости сходимости моделей субгауссовских случайных процессов в пространствах Орлича // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия физико-математическая. – 2013, №6(292). - С.60-65.