Оноцький В'ячеслав Валерійович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 237
Телефон: 259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси: розробка алгоритмів та програмних комплексів розв'язування задач чисельного моделювання для систем Нав'є-Стокса, параболічних та гіперболічних рівнянь, різницеві алгоритми, задачі ідентифікації та оптимального керування, СЛАР та ЗЛП з погано обумовленими матрицями

Читає курси:

1. Об'єктно-орієнтоване програмування;
прикладна математика; бакалавр; 2 курс (І
сем. 2022/23); лаб.
2. Об'єктно-орієнтоване програмування;
системний аналіз; бакалавр; 2 курс (І та II сем.
2022/23); лекції, лаб.
3. Теорія різницевих методів; прикладна
математика; бакалавр; 4 курс (І сем. 2022/23);
лек.
4. Чисельний аналіз; прикладна математика;
бакалавр; 4 курс (І сем. 2022/23); лаб.
5. Чисельне моделювання динаміки систем;
магістр, 1 курс (ІІ сем. 2022/23); лекції, лаб.
6. Комп’ютерна алгебра; прикладна математика;
бакалавр; 2 курс (ІІ сем. 2022/23); лаб.,зал.
7. Чисельні методи; комп’ютерні науки та
інформаційні технології; бакалавр; 4 курс (І
семестр 2022/23); лаб

 

Публікації:

  1. С.И. Ляшко, Д.А. Клюшин, Н.И. Ляшко, Оноцький В.В. Оптимальное управление переносом лекарств из систем микроигл // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 17–26.
  2. Kudin, V., Onotskyi, V., Al-Ammouri, A., Shkvarchuk, L. Advancement of a long arithmetic technology in the construction of algorithms for studying linear systems //(2019) EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 1 (4-97), pp. 14-22. DOI: 10.15587/1729- 4061.2019.157521
  3. Kudin, V., Onotskyi, V., Onyshchenko A., Stupak Yu. Forming a methodology of basic matrices in the study of poorly conditioned linear systems // (2019) Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/4 (102), pp. 57-67. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184530
  4. Оноцький В.В., Кудін В.І. Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – № 1(104), – с. 77-84.
  5. Оноцький В.В., Клюшин Д.А., Грищенко О.Ю., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104), – с. 40-48.
  6. Оноцький В.В., Кудін В.І. Ляшко С.І., Хрітоненко Н.М., Яценко Ю.П., Витюк Н.Я. Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1 (94), – с. 61-69.
  7. Оноцький В.В., Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса. // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, – 2007, – вип. 4, – c. 145-148.


Curriculum Vitae