Семенов Володимир Вікторович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 217
Телефон: 259-08-89
E-mail:
Наукові інтереси: варіаційні задачі, теорія оптимального керування, рівняння в частинних похідних, функціональний аналіз, наближені алгоритми

Академічні нагороди і премії:

1. Подяка МОН України, 2019 р.
2. Почесною Грамотою Університету за особливо видатні заслуги
перед Університетом, 2019 р.
3. Подяка Ректора Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, 2018 р.
4. Державною премією України в галузі освіти, 2018 р.
5. Грант Президента України докторам наук, 2017 р.
6. Грамота Університету за успіхи в навчальній, науковій і
виховній роботі, 2016 р.
7. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених, 2013 р.
8. Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених,
2013 р.
9. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених, 2012 р.
10.Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених,
2011 р.
11.Відзнака НАН України для молодих вчених "Талант, натхнення,
праця", 2009 р.
12.Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених, 2007 р.
13.Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених, 2005 р.
14.Премія НАН України для молодих учених, за цикл наукових робіт
"Сингулярна оптимізація лінійних розподілених систем", 2001 р.
15.Премія імені Тараса Шевченка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за кращу наукову роботу,
2000 р.

 

Читає курси:

1. Функціональний аналіз, бакалавр, 2-й курс, практичні
заняння.
2. Додаткові розділи функціонального аналізу, магістр, 1-й
курс, лекції.
3. Методи аналізу операторних систем, магістр, 2-й курс,
лекції.
4. Некласичні задачі оптимального керування, магістр, 2-й
курс, лекції.
5. Сучасний прикладний аналіз, бакалавр, 3-й курс, лекції.

 

Публікації:

 1. Vedel Y., Semenov V., Denisov S. A Novel Algorithm with Selfadaptive Technique for Solving Variational Inequalities in Banach Spaces. In: Olenev N. N., Evtushenko Y. G., Jaćimović M., Khachay M., Malkova V. (eds.) Advances in Optimization and Applications. OPTIMA 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1514. Springer, Cham, 2021. P. 50-64.
 2. Vedel Y., Semenov V. Adaptive Extraproximal Algorithm for the Equilibrium Problem in Hadamard Spaces. In: Olenev N., Evtushenko Y., Khachay M., Malkova V. (eds.) Optimization and Applications. OPTIMA 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12422. Springer, Cham, 2020. P. 287-300.
 3. Semenov V.V. A Version of the Mirror descent Method to Solve Variational Inequalities. Cybernetics and Systems Analysis. 2017. Vol. 53. P. 234-243.
 4. Lyashko S.I., Semenov V.V., A New Two-Step Proximal Algorithm of Solving the Problem of Equilibrium Programming, In: Optimization and Applications in Control and Data Sciences (ed. B.Goldengorin), Springer, Optimization and Its Applications, 2016, volume 115, P. 315-325.
 5. Malitsky Yu.V., Semenov V.V. A hybrid method without extrapolation step for solving variational inequality problems. Journal of Global Optimization, 2015, Volume 61, Issue 1. P. 193-202.
 6. Denisov S.V., Semenov V.V., Chabak L.M. Convergence of the Modified Extragradient Method for Variational Inequalities with Non-Lipschitz Operators. Cybernetics and Systems Analysis. 2015. Vol. 51. P. 757-765.
 7. Vladimir V. Semenov, Strongly Convergent Algorithms for Variational Inequality Problem Over the Set of Solutions the Equilibrium Problems, In: M. Z. Zgurovsky and V. A. Sadovnichiy (eds.), Continuous and Distributed Systems, Solid Mechanics and Its Applications Volume 211, Springer International Publishing Switzerland 2014, pp 131-146.
 8. Semenov V.V. A Strongly Convergent Splitting Method for Systems of Operator Inclusions with Monotone Operators. Journal of Automation and Information Sciences. 2014. Vol. 46, No. 5. P. 45-56.
 9. Malitsky Yu.V., Semenov V.V. An extragradient algorithm for monotone variational inequalities. Cybernetics and Systems Analysis. 2014. Vol. 50. P. 271-277.
 10. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements. // Springer, – 2011. – 216 p.
 11. Семенов В.В., Гуляницький А.Л. Інтегро-диференціальні системи псевдопараболічного типу: апріорні оцінки та імпульсно-точкова керованість. // Доповіді НАН України. – 2012. – № 4. – с. 43-49.
 12. Семенов В.В., Денисов С.В., Войтова Т.А. Альтернуючий проксимальний алгоритм для задачі дворівневої опуклої мінімізації. // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – c. 56-62.
 13. V.V. Semenov, S.I. Lyashko, Т.А. Voitova Low-cost modification of Korpelevich's methods for monotone equilibrium problems. // Journal: «Cybernetics and Systems Analysis», – 2011. – Vol. 47, Num. 4. – pp. 631-639.
 14. Семенов В.В., Денисов С.В. Проксимальний алгоритм для дворівневих варіаційних нерівностей: сильна збіжність. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011. – № 3 (106). – c. 25-30.
 15. Семенов В.В., Денисов С.В., Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований варіант методу Корпелевич для задач рівноважного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011. – № 1 (104). – с. 10-23.
 16. Семенов В.В. Категорные свойства разрешимости одного класса задач минимизации. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2011. – № 1. – с. 106-117.
 17. Семенов В.В., Номіровський Д.А., Александрович І.М., Молодцов О.І., Рубльов Б.В. Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої. // ВПЦ "Київський університет", – 2010, 103 с. (Реком. МОН. Лист №1.4/18-Г-41 від 10.01.2009).
 18. Семенов В.В. Сильно збіжний алгоритм пошуку нерухомої точки багатозначного фейєрівського оператора // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4 (103). – с. 89-93.
 19. Семенов В.В., Ляшко С.И. Об одной теореме М.А. Красносельского. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2010. – № 5. – с. 180-183.
 20. Семенов В.В., Войтова Т.А. Метод решения двухэтапных операторных включений. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2010. – № 3 (102). – с. 34-39.
 21. Семенов В.В., Маліцький Ю.В. Нові теореми сильної збіжності проксимального методу для задачі рівноважного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 3 (102). – с. 79-88.
 22. Семенов В.В. Локально рівномірно опуклі функціонали та одна «патологія» в WCG-просторах без властивості Радона-Нікодима. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2010. – №3 (102). – с. 115-124.
 23. Семенов В.В. О сходимости методов решения двухуровневых вариационных неравенств с монотонными операторами. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2010. – № 2 (101). – с. 120-128.
 24. S.I. Liashko, D.A. Kliushyn, D.A. Nomirovskii, V.V. Semenov Identification of age-structured contamination sources in ground water. // Optimal Control of Age-Structured Populations in Economy, Demography, and the Environment (eds. R. Boucekkinie, N. Hritonenko & Y. Yatsenko). Routledge, UK, 2010, pp. 277-292.
 25. Семенов В.В., Ляшко С.І. Алгоритми векторної оптимізації лінійних систем з узагальненим керуванням. // Доповіді НАН України. – 2010. – № 4. – с. 35-41.
 26. Семенов В.В. О методе параллельной проксимальной декомпозиции для решения задач выпуклой оптимизации. // Ж.: «Проблемы управления и информатики». – 2010. – № 2. – с. 42-46.
 27. V.V. Semenov On the Parallel Proximal Decomposition Method for Solving the Problems of Convex Optimization. // Journal of Automation and Information Sciences, – 2010, – V. 42, Issue 4, – pp. 13-18.
 28. Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В. Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений). // Москва, Санкт-Петербург, Киев. – Диалектика. – 2009. – 190 с.
 29. Семенов В.В., Чубенко О.В. Алгоритм оптимізації лінійних розподілених системи з передопуклими множнами допустимих керувань. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – вип. 4. – с. 131-134.
 30. Семенов В.В., Рисай Є.М. F^{*}-розширення некоерцитивних екстремальних задач. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – вип. 3. – с. 174-179.
 31. V.V. Semenov On Solvability of Maximization Problems in Conjugate Spaces. // Journal of Automation and Information Sciences. – 2009. – № 41 (4) – pp. 51-55.
 32. Семенов В.В., Апостол Р.Я., Войтова Т.А. Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – вип. 1. – c. 145-148.
 33. Семенов В.В. Выпуклая максимизация и условие alpha Шахермайера. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2009. – № 2. – с. 166-169.
 34. Семенов В.В., Апостол Р.Я. Задачі максимізації і умова Лінденштраусса. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2008. – вип. 4. – с. 169-172.
 35. V.V. Semenov Generic solvability for some optimal control problems. // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukrainian). – 2008. – № 8. – p. 36-42.
 36. Семенов В.В. Проекционная теорема для банаховых и локально выпуклых пространств. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2008. – № 5. – c. 109-116.
 37. Семенов В.В., Гриненко А.A., Чубенко О.В. Мінімізація на передопуклих множинах: існування розв'язків. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007. – №2 (95). – c. 32-35.
 38. Семенов В.В. Типовість розв'язності деяких неопуклих екстремальних задач. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2007. – вип. 4. – c. 191-195.
 39. Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2007. – вип. 3. – c. 189-193.
 40. Семенов В.В., Рысай Е.М. О представлении линейных операторов через билинейное отображение. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007. – №1 (94). – c. 74-77.
 41. Семенов В.В., Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Шевченко К.В. Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 10. – с. 38-43.
 42. Семенов В.В. Линейный вариационный принцип для выпуклой векторной максимизации. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2007. – № 2. – с. 105-114.
 43. Семенов В.В., Кацев М.В. Лінійний варіаційний принцип в опуклій максимізації. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 3. – с. 51-58.

 Curriculum Vitae