Протасова Ксенія Дмитрівна
молодший науковий співробітник

Інформація

Посада: молодший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 609
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: інформаційні системи, теорія графів

Публікації:

 1. Протасов І.В., Протасова К.Д. Розкладність графів: Навч. посіб. // К.: Видавництво КНУ, 2003. – 72 с.
 2. Протасова К. Д. Врівноважені розбиття графів. // Доповіді НАН України. Сер. фіз.-мат. наук. – 2003. – № 6. – с. 21-25.
 3. Протасова К. Д. Квазігамільтонові графи. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. – 2003. – №1. – c. 45-50.
 4. Protasova K.D. Kaleidoscopic graphs // Math. Stud. – 2002. – Т.18, № 1. – 3-9 pp.
 5. Protasova K.D. On Square-Hamiltonian Graphs // Algebra and Discrete Mathematics. – 2005. – №3. – 56-59 рp.
 6. I.V. Protasov, K.D. Protasova On the question of A.A.George. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. – 2001. – № 1. – с. 57-58.
 7. Протасов І.В., Протасова К.Д. Про коника – стрибунця і теорію графів. // У світі математики. – 2005. – № 3. – с. 1-5.
 8. K.D. Protasova Balanced graph partitions // Mathematical Notes – 2006. – Vol. 79, No.1-2, 116-121 pp.
 9. I.V. Protasov, K.D. Protasova Automorphisms of kaleidoscopical graphs // Algebra and Discrete Mathematics. – 2007. – №2. – 56-59 рp.
 10. I.V. Protasov, K.D. Protasova Kaleidoscopical graphs and Hamming codes // in Voronoi's Impact on Modern Science, Institute Mathematics, NAS Ukraine, Kiev 2008, book 4, vol.1, 240-245 pp.
 11. I.V. Protasov, K.D. Protasova Independent sets and partitions of graphs // Math. Stud. – 2010. – Т.33, №1. – 3-10 pp.
 12. Провотар Т.М., Протасова К.Д. Розбиття графів методом незалежних підмножин // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – c. 41-43.
 13. Протасова К.Д., Провотар Т.М. Врівноважені два-розбиття графів // Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика". – 2011. – № 1. – c. 150-156.
 14. K.D. Protasova Kaleidoscopical graphs and semigroups // Math. Stud. – 2011. – Т.36, № 1. – 3-5 pp.
 15. K.D. Protasova, T.M. Provotar Rainbow Graphs and Semigroups // Доповіді НАН України. – 2012. – № 7. – c. 43-47.
 16. K.D. Protasova Prethick subsets and partitions of metric spaces // Math. Stud. – 2012. Vol. 38, No.2, 115-117 pp.
 17. I.V. Protasov, K.D. Protasova Automorphisms of filters a selection of open problems // Математичний вісник Наукового товариства ім. Тараса Шевченка – 2013. – V.10, – c. 122-126.
 18. I.V. Protasov, K.D. Protasova Kaleidoscopical Configurations // UMB, – January, 2014. Vol. 11, No 1, 58-63 pp.
 19. I.V. Protasov, K.D. Protasova Kaleidoscopical Configurations // Journal of Mathematical Sciences, – April, 2014. Volume 200, Issue 3, 352-357 pp.
 20. I.V. Protasov, K.D. Protasova Around p-small subsets of groups // Карпатські математичні публікації. – 2014. – Т. 5, № 2, c. 10-15.